FOLLOWERS

Monday 31 May 2010

60 / 40 % PEMBANGUNAN KG BARU : LAGI CADANGAN PENGKHIANAT BANGSA MELAYU !


KUALA LUMPUR 30 Mei - Kerajaan perlu mengkaji semula pemberian kuota 40 peratus kepada orang bukan Melayu untuk memiliki hartanah di Kampung Baru menerusi Pelan Cadangan Konsep dan Kaedah Pelaksanaan Pembangunan kawasan tersebut. Berita lanjut : KLIK

Penghuni Gua : Pening kepala PG memikirkan cadangan dari Menteri Wilayah Persekutuan YBM Raja Nong Chik. Pening kerana dalam perancangan bagi membangunkan Kampung Baru Kuala Lumpur, sibok untuk membuat pembahagian 60 Bumiputra dan 40 % bukan Bumiputra bagi lot-lot komersial yang akan dibangunkan di kawasan perkamoungan melayu ini.

2. Mengapa pemimpin melayu ini sibok sangat nak membuat pembahagian tanah dan harta orang melayu yang sekangkang kera di tengah-tengah pusat Bandar di ibu Negara ini? Mengapa perlu 60/40 %. Mengapa tidak 100 % kepada Bumiputra. Bumiputra tidak mampu? Kalau Bumiputra tidak mampu, tidak adakah agensi amanah orang melayu seperti UDA dan MARA yang boleh membeli lot-lot kedai ini dan menyewakan semula kepada orang Melayu ( dengan kadar yang menasabah ) dan juga kepada bukan bumiputra. Hanya dengan penyewaan dan bukan pemilikan terus / jual terus 40 % kepada bukan Bumiputra!

3. Kampung Baru. Itulah satu-satunya perkampungan melayu di ibu kota Kuala Lumpur yang masih kekal. Ia perlu dikekalkan sebagai kampong / Bandar melayu selepas ianya dibangunkan. Nilai sejarahnya lebih tinggi dari segalanya.

4. Mengapa sibok kepada pembahagaian 60/40. Bukan melayu tak sibok pun nakkan Kg Baru. Tetapi melayu-melayu pengkhianat seorang dua di dalam jawatan kuasa pembangunan Kg. baru inilah yang sibok nak gadaikan kg baru dengan kouta di atas.

5. Sewakan. Bukan melayu pun akan sewa kawasan ini setelah ia dimajukan. Mungkin pembahagian 60/40% itu , mereka beralasan bagi mempercepatkan pembangunan kawasan ini dan dapat menarik pelabur untuk melabur di kawasan kg. Baru. Itu alasan lapuk dan dungu yang keluar dari pemikiran pemimpin begini. Kawasan ini jika dibangunkan pun dengan pemilikan 100 Bumiputra pun akan tetap maju dan amat berdaya saing kerana lokasi nya yang amat strategik.

6. Tak ada orang korporat dan peniaga tulen pun akan melepaskan peluang ini jika mereka dibenarkan menyewa lot-lot kedai di kawaan ini. Mereka akan tetap menyewa. Cadangan 60/40 tersebut adalah datang dari ketamakan sebahagian pemimpin melayu dan peniaga serta koporat melayu yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek. Tidak lain dari itu. Mereka ini tak pedulikan bagsa. Mereka akan member berbagai helah dan alas an bagi menjual semua harta dan maruah Bumiputra yang hanya berbaki begitu sedikit. Yang penting wang. Itulah yang mereka hanya nampak setiap masa.

7. Bangsa lain tak ada sibok pun dengan pembahagian 60/40 kampung Baru. Melayu-Melayu dan pemimpin serta korporat Melayu yang bodoh dan dungu inilah yang kerap dan selalunya menjahanamkan masyarakat dan bangsa Melayu.

8. Akhir sekali, PG tetap tidak setuju di atas kouta pembahagian pembangunan Kg. Baru ini. Ia seharusnya 100 milik Bumiputra . Jika Bumiputra tidak boleh beli semuanya di kawasan ini, satu agensi atau perbadanan khusus diujudkan bagi membeli premis dan lot-lot komersial di kawasan ini dan mereka boleh menyewakan kepada sesiapa sahaja. Bukan pemilikan kekal 40 % kepada bangsa lain.

9. Susah sangatkah nak laksanakan cara begini? Atau fikirkan cara lebih baik. Tetapi bukan 60 / 40.

10. Nasib Melayu: Terus diperbodoh oleh pemimpin dan bangsa sendiri. Ia tidak pernah berubah. Muka-muka pengkhianat nya sahaja yang berlainan dan dengan nama yang pelbagai.

Nota : Kepada YBM Raja Nong Chik , fikirkanlah dalam skala lebih luas dan holistik. Jangan YBM diperbodoh dan dipergunakan oleh beberapa kerat pengkhianat bangsa sendiri ini yang sentiasa mengintai peluang dalam keadaan apa cara pun.

NASIB PENIAGA MELAYU PULAU PINANG !!!


Penghuni Gua : #$%^&*(OKJHDRTYU)(*&^%$#ER)(*&ytfghjji*@#$%^&*(iuhgfdrewert*(okfdeweruijf. Inilah nasib Melayu. Terus merempat dan diperlekeh di negara sendiri. *$#@$%^YHBGYU$%^&*&^%(*&^%$ugcfgh

MALAYAN LAW JOURNAL : KES PENYEWAAN BANGUNAN / PAJAKAN !


[1996] 2 MLJ 590
Abdul Hai bin Haji Masud Ahmad v Kwang Yuet Song
Case Details:

Malaysia COURT OF APPEAL (KUALA LUMPUR) — CIVIL APPEAL NO
P–04–9–95

Judges NH CHAN JCA
ABU MANSOR JCA
ABDUL MALEK JCA

Date 2 MAY 1996

Citation [1996] 2 MLJ 590Catchwords:

Landlord and Tenant — Controlled premises — Termination of contractual tenancy — Lease for fixed term of 10 years — Registered pursuant to s 221 of National Land Code 1965 — Landlord sought to evict tenant after expiry of lease — Whether tenant protected as controlled tenant — Whether landlord must comply with s 16 of Control of Rent Act 1966 — Control of Rent Act 1966 s 16 — National Land Code 1965 s 221
Landlord and Tenant — Controlled premises — Premium — Lease for fixed term of 10 years — Tenant paid money as consideration for tenancy ‘for a long period’ — Whether tenancy void in breach of s 10(1) of Control of Rent Act 1966 — Control of Rent Act 1966 s 10(1)

Equity — Estoppel — Tenancy — Controlled premises — Tenant granted lease of 10 years by landlord — Whether tenant obliged to give up vacant possession of premises when tenancy expired — Whether tenant estopped by contract from claiming that term granted to him was longer than term stipulated in agreement

Bahasa Malaysia Summary:

Penentang merupakan pemunya berdaftar sebuah bangunan di Bukit Mertajam (‘premis tersebut’) yang tertakluk di bawah peruntukan Akta Kawalan Sewa 1966 (‘Akta tersebut’). Pada atau kira-kira pada 1 November 1969, penentang telah memajak premis tersebut kepada perayu. Mengikut suatu perjanjian bertulis, adalah dinyatakan bahawa pajakan itu adalah untuk tempoh yang tetap selama 10 tahun. Sementara itu, perayu juga telah membayar kepada penentang sejumlah RM10,000 sebagai ‘balasan terhadap pemberian penyewaan kepada [perayu] untuk jangkamasa yang panjang’, dan pajakan itu telah didaftarkan mengikut s 221 Kanun Tanah Negara 1965.

Pada hujung jangkamasa 10 tahun itu, penentang cuba mengusir perayu. Dalam Mahkamah Tinggi, perayu mendakwa bahawa penentang tidak ada hak untuk berbuat demikian, atas alasan-alasan, antara lain, bahawa:

(i) penyewaan itu adalah batal dan tidak boleh dikuatkuasakan kerana bayaran premium sebanyak RM10,000 daripada perayu kepada penentang sebagai balasan kepada penentang menyewakan premis tersebut adalah melanggar s 10(1) Akta tersebut;

(ii) sebagai penyewa terkawal yang dilindungi di bawah Akta tersebut, perayu tidak boleh diusir melainkan jika satu daripada alasan-alasan di dalam s 16 Akta tersebut dipenuhi;

(iii) penentang perlu terlebih dahulu memberi satu tahun notis kepada perayu sebelum penentang boleh melaksanakan haknya untuk mengusir perayu di bawah s 16 Akta tersebut. Walau bagaimanapun, hakim mendapati bahawa amaun sebanyak RM10,000 itu bukan merupakan deposit, tetapi suatu balasan kepada penentang yang bersetuju supaya diikat dengan penyewaan jangkamasa tetap selama 10 tahun untuk bayaran sewa yang tetap, yang telah didaftarkan terhadap hakmiliknya. Beliau seterusnya memutuskan bahawa perayu sebagai penyewa kontraktual, adalah bertanggungjawab untuk menyerahkan milikan kosong premis tersebut apabila penyewaan itu tamat tempohnya, dan bahawa perayu adalah diestop oleh kontrak daripada mendakwa bahawa jangkamasa yang diberikan kepadanya ad alah lebih lama daripada jangkamasa sebenar yang telah dipersetujuinya. Perayu membuat rayuan.

Diputuskan:
Diputuskan, menolak rayuan itu:

(1) Hakim perbicaraan mendapati bahawa penyewaan itu hanyalah untuk 10 tahun sahaja dan beliau telah memberikan alasan-alasan seperti yang sepatutnya sebelum tiba kepada pendapat itu. Adalah merupakan undang-undang mantap bahawa beliau berhak untuk memberikan pendapat itu setelah melihat dan mendengar saksi-saksi, dan mahkamah ini tidak boleh tidak bersetuju dengan pendapat itu secara melulu. Oleh itu, perayu tersebut tidak mempunyai penyewaan untuk dilindungi pada masa perintah milikan, dan rayuan perayu adalah dengan itu ditolak atas alasan ini (lihat ms 594H–I).

(2) Terdapat merit di dalam hujah peguam kepada penentang bahawa penentang tidak bergantung kepada s 16 Akta tersebut untuk mengusir perayu, atas sebab bahawa penyewaan itu adalah untuk jangkamasa tetap selama 10 tahun, dan tempoh itu telah tamat. Perlindungan statutori s 16 Akta tersebut hanya boleh digunakan oleh perayu jika terdapat penyewaan dan di dalam kes ini, penentang tidak membuat perjanjian untuk pembaharuan, dan malahan telah dengan konsisten menolak untuk menerima bayaran sewa apabila perayu cuba untuk membayar (lihat ms 595A–B).]

Penghuni Gua : Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pelajar dan pembaca. Tq

FAHAMI TUGAS POLIS : PANDANGAN LANJUT DR SHAMRAHAYU DAN DR ABD RANI KAMARUDDIN !


Pandangan 1 DR . Shamrahayu A. Aziz said...


Salam PG dan semua pembaca blog ini.


Pertama, terima kasih untuk PG kerana sudi mengambil pandangan saya untuk difikir dan dikongsi bersama pembaca blog ini.Saya amat berbesar hati sekiranya semua pembaca menganalisa pandangan tersebut secara ilmiah dan memberi hujah-hujah konkrit untuk kita pastikan kita mempunyai pasukan polis yang lebih cekap dan berintegriti.

Kedua, terima kasih untuk Dr Rani,Profesor Madya di Fakulti Undang-undang UIA, juga Director, Legal Unit, UIAM. Saya amat bersetuju dengan petikan peruntukan-peruntukan Kanun Acara jenayah tersebut. Yang sebenarnya, ruang tidak mencukupi untuk saya perincikan semua peruntukan tersebut kerana ruangan rencana yang agak terhad. Apa-apa pun saya amat berterima kasih kepada Berita Minggu kerana sudi menyiarkan pandangan saya.

Ketiganya, saya unjurkan kepada semua pembaca supaya memahami dan menghayati sesuatu pandangan untuk menambah baik semua aspek kepolisan. Kita perlu tahu (kepada mereka yang belum tahu) dan perlu ingat (untuk yang telah tahu), bahawa, kewujudan pasukan polis ialah sebagai pengkhidmat awam (Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan). Sebagai pasukan khidmat awam pada prinsipnya, pasukan berkhidmat untuk kerajaan dan rakyat semasa. Pasukan polis "although swims together with the government, will not sink together with the government". Oleh itu, penambahbaikan pasukan polis perlu menjadi agenda semua, bukan sahaja kerajaan semasa, tetapi keseluruhan rakyat negara ini. Kalaupun pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan pemerintah, emosi politik ini tidak seharusnya mempengaruhi pandangan mereka ke atas pasukan polis.

Itu sahaja PG dan pembaca, semoga tuan-tuan semua mendapat keberkatan Allah sepanjang minggu ini dan juga seterusnya pada hari-hari yang akan datang.

Wallahu'alam
31 May 2010 08:17


Pandangan 2 : Dr Abd Rani Kamaruddin UIAM

Tugas dan Kuasa Polis menguatkuasakan mana-mana undang-undng bertulis terkandung didalam section 3(3) Akta Polis

“The Force shall subject to this Act be employed in and throughout Malaysia (including the territorial waters thereof) for the maintenance of law and order, the preservation of the peace and security of Malaysia, the prevention and detection of crime, the apprehension and prosecution of offenders and the collection of security intelligence.”

Ringkasnya, Polis berhak menahan (dan menangkap jika perlu) mana-mana orang bagi tujuan mengenal pasti identitinya, atau kenderaan bagi mencari apa-apa benda yang mana perbuatan itu oleh mana-mana orang adalah menyalahi undang-undang.

Bagi mereka-mereka yang tidak memberikan kerjasama selain boleh ditangkap, mereka boleh juga didakwa dibawah Bab 10 Kanun Keseksaan berkenaan – Penghinaan Terhadapa Kuasa Sah Penjawat Awam, yang mana memperuntukkan hukuman penjara dan atau denda.

Seksyen 176 Kanun Keseksaan – gagal memberikan notis (laporan Polis) sedangkan wajib

Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam dalam melaksanakan tugasnya

Seksyen 187 Kanun Keseksaan akan kesalahan enggan membantu polis

Maka tidak melaporkan mana-mana kesalahan, keengganan membantu polis bila dikehendaki, serta menghalang tugasan polis boleh dihukum dengan penjara dan atau denda dibawah bab 10 Kanun Keseksaan. Bab 10 juga menyentuh kesalahan mana-mana saksi yang enggan menjawab soalan, enggan menandatangani kenyataan, mana-mana orang atau saksi yang memberikan maklumat atau keterangan tidak benar dan banyak lagi.

Masaalahnya, PDRM tidak begitu ghairah hendak menghebohkan perkara ini. Mungkin sudah masanya dihebohkan dengan kerjasam Jom Heboh.


Abdul Rani Bin Kamarudin
31 May 2010 04:28


Penghuni Gua : Kedua komen Dr ini telah dihantar oleh 2 Pensyarah Undang-Undang ke blog PG semalam di KLIK berkaitan tajuk di atas dan PG paparkan semula bagi kepentingan kita bersama. Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pembaca dan pelajar.Tq

Sunday 30 May 2010

FAHAMI FALSAFAH KEWUJUDAN POLIS : DR SHAMRAHAYU A. AZIZ UIAM !
Fahami falsafah kewujudan polis
Oleh Shamrahayu A Aziz


Beban dan tanggungjawab kepolisan tidak semudah digambarkan di kaca televisyen

ANTARA isu yang terus bersarang di minda masyarakat sehingga ke hari ini, sudah pasti membabitkan pasukan polis. Malah pasukan ini antara perkhidmatan awam yang sering dinilai masyarakat tahap perkhidmatan dan pencapaiannya. Mungkin ramai tidak menyedarinya, tetapi ini disebabkan bidang tugas pasukan polis yang sebegitu intim dengan kehidupan masyarakat.

Tidak dinafikan, pasukan polis yang cekap, bersih, tegas, amanah, berdedikasi dan berintegriti adalah impian semua. Namun, indeks jenayah yang tinggi, ketidakcekapan polis, masalah pentadbiran dan pengurusan, serta publisiti negatif dan sensasi terhadap polis menjadi aspek penilaian masyarakat mengenai perkhidmatan pasukan polis sejak akhir-akhir ini.

Namun, apa yang menghampakan ialah sikap masyarakat dalam mengawal selia anggota mereka dan sering kali dipinggirkan daripada perdebatan umum, contohnya kegagalan ibu bapa mengawal selia anak mereka dengan baik atau ahli masyarakat yang gagal melaporkan kejadian penderaan kanak-kanak kepada pihak berkuasa.

Penilaian terhadap tahap perkhidmatan dan pencapaian pasukan polis, sama ada berkaitan fungsi dan tugasnya atau pentadbiran dan pengurusannya memerlukan seseorang itu mempunyai minda terbuka dan menghayati falsafah atau prinsip kepolisan. Dalam aspek pentadbiran dan pengurusan, ia mungkin sedikit berbeza dengan pentadbiran dan pengurusan jabatan awam lain kerana ia mengendalikan perkara penting dan asas dalam sesebuah negara, iaitu kestabilan dan keselamatan negara. Ini menjadikan pentadbiran serta pengurusan pasukan polis bukanlah semudah anggapan ‘orang luar’ daripada pasukan. Penggunaan beberapa sistem penilaian tahap kecekapan yang diperkenalkan ada kalanya memberi kesan berbeza antara pasukan polis dan perkhidmatan awam lain.

Merujuk aspek pengendalian tugas, beban tugas dan tanggungjawab pasukan polis tidak semudah seperti dilihat di kaca televisyen atau di skrin lebar. Tugas sebenar polis lebih daripada menerima panggilan telefon dan bergegas ke tempat kejadian jenayah yang dilaporkan dan dapat menyelesaikan sesuatu masalah dalam jangka masa satu jam saja seperti yang digambarkan drama televisyen.

Hanya mereka yang terlatih di dalam bidang kepolisan memahami hakikat tugas se benar pasukan polis. Malah ahli akademik yang berjela panjang biodata penulisannya, juga masih belum tentu memahami hakikat sebenar kerja kepolisan di lapangan.

Pasukan polis terbabit dalam interaksi antara manusia yang rumit dan ada kalanya amat luar biasa serta tidak tercapai akal manusia normal. Tambahan pula ada aspek tugas kepolisan tidak boleh atau mudah ditafsir penyelia seperti membuat keputusan dalam keadaan genting yang memerlukan seorang polis bertindak bagi tempoh masa, ada kalanya kurang sesaat. Sifat tugas kepolisan dalam banyak keadaan memerlukan mereka membuat keputusan dalam tekanan, bahaya dan kekeliruan.

Pada pengamatan saya, sekiranya dibandingkan tugasan seorang pakar bedah dan pegawai polis, kedua-duanya mungkin ada persamaan, iaitu terpaksa membuat keputusan mengenai hidup dan mati seseorang dalam keadaan tekanan dan kekeliruan. Tugas polis sebaliknya jauh lebih berbahaya kerana ia membabitkan banyak pihak yang tidak bersalah, termasuk diri polis itu sendiri. Namun penerimaan masyarakat kadang kala amat berlainan sekali bagi kedua-dua profesion ini.

Kita perlu memahami falsafah kewujudan pasukan polis serta kedudukannya di dalam masyarakat. Pembentukan pasukan polis ialah membolehkan majoriti, kalau pun bukan semua, ahli masyarakat berasa selesa, aman dan terjamin akan keselamatan mereka. Dalam menentukan keselesaan, keamanan dan jaminan keselamatan masyarakat, sudah tentu pasukan polis memerlukan pembabitan ahli masyarakat itu sendiri selain undang-undang lengkap dan kalangan anggota dan pegawai yang cekap.

Mengikut perundangan yang ada, terutama undang-undang berkaitan prosedur jenayah misalnya, masyarakat mempunyai peranan undang-undang untuk membantu polis bagi menguat kuasa undang-undang dengan cara memberikan maklumat atau membantu polis di dalam menjalankan prosedur yang lain (sebagai contoh lihat seksyen-seksyen 11, 12 dan 13 Kanun Prosedur Jenayah).

Namun begitu, peruntukan undang-undang ini tidak menyediakan hukuman ke atas sebarang kegagalan membantu pasukan polis.

Penulis ialah pakar Perlembagaan dan Pensyarah Kuliyyah Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.


Penghuni Gua : Amat baik pandangan Dr Shamrahayu ini untuk kita fikirkan bersama.

DSAI JANJI TPM II UNTUK DAP ? FIKIRKANLAH!!!!


Awang tidak terkejut dengan kenyataan terbaru Ketua Pembangkang, Anwar Ibrahim yang berjanji untuk mewujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri II yang akan dilantik di kalangan pemimpin DAP.

Semua orang tahu, beliau boleh menjanjikan apa sahaja demi mencapai cita-citanya sebagai Perdana Menteri. Puluhan sahabat dan pemimpin PKR yang telah meninggalkan parti, kenal sangat siapa sebenarnya Anwar.

Sebab itu, beliau dilabelkan oleh mereka sebagai putar alam. Sudah banyak bukti tentang pembohongan Anwar. Isu 16 September antara sekian banyak bukti. Beliau sanggup mempergunakan nama Yang di-Pertuan Agong dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) bagi mewajarkan cubaannya mengambilalih kerajaan secara jalan pintas. Kalau di Barat, pemimpin yang berbohong mudah sahaja ditolak dan terhumban daripada arena politik.

Kini Anwar makin terdesak. Majoriti masyarakat Melayu menolak beliau atas banyak faktor antaranya isu moral, kecenderungan mendapatkan campur tangan asing dan pengkhianatannya terhadap kepentingan agama dan bangsa.

Perbicaraan kes liwat kali kedua membongkar banyak cerita tentang perilaku Anwar. Cubaan untuk terus menangguh-nangguhkan perbicaraan memperlihatkan betapa beliau tertekan dengan realiti dan sentimen yang tidak memihak kepadanya. Gelombang pemimpin dan ahli PKR keluar parti memburukkan lagi keadaan.

Menurut ramai sahabatnya yang tidak lagi yakin kepada penasihat PKR itu, Anwar seorang yang suka tikam belakang. Beliau mudah sahaja mengkhianati orang atau pihak yang membantunya. Ada agensi media dan blog asing turut melaporkan bagaimana beliau mengkhianati pihak yang pernah membantunya di Amerika Syarikat (AS). Perkara ini turut didedahkan oleh Rachel Motte menerusi tulisannya dalam The New Ledger. Akibat pengkhianatan Anwar, beliau mula ditempelak oleh banyak pihak antarabangsa.

Dalam konteks Malaysia, Anwar akan lakukan apa sahaja bagi membolehkan momentum sokongan bukan Melayu kepada beliau berterusan sehingga Pilihan Raya Umum ke-13.

Malah beliau boleh ke tahap memecahkan asas kenegaraan dan menulis semula perlembagaan demi kepentingan politiknya. Sekali lagi Awang tidak akan terkejut jika Malaysia akan dibawa melangkah menjadi negara republik sekiranya Anwar menjadi Perdana Menteri. Banyak petunjuk ke arah itu boleh dilihat dengan kerjasama Anwar dan DAP.

Awang minat mengkaji sejarah termasuk bagaimana tersungkurnya tamadun yang hebat angkara pengkhianatan pemimpin. Salah satu kisah yang menarik ialah kejatuhan empayar Bani Abasiah ketika di bawah pemerintahan Khalifah Al Mustashim Billah (640-656H).

Tercatat dalam banyak dokumen sejarah, ia berpunca daripada pengkhianatan seorang pembesar bernama Umayiyudin Muhammad al-Aqami, yang bercita-cita mahu menjadi khalifah atau pemerintah agung. Akibatnya, peradaban selama 500 tahun empayar Bani Abasiah dimusnahkan oleh tentera Mongol. Melaka juga tumbang angkara pengkhianatan si kitul manakala empayar Melayu Kedah jatuh kepada Siam disebabkan pengkhianatan pemimpin Melayu.

Kepada masyarakat Cina, ingatan Awang, berwaspadalah dengan strategi Anwar. Orang yang biasa mengkhianati pihak lain, tidak akan berhenti untuk mengkhianati kawan-kawan barunya nanti. Kalau masyarakat Melayu dan pihak antarabangsa boleh menjadi mangsa Anwar, tiada sebab untuk kaum Cina juga tidak terlepas daripada dikhianati oleh beliau suatu hari nanti. Apabila sudah mendapat apa yang dimahukan, nilai kita akan menjadi rendah pada kaca mata si pengkhianat. Sebab itu, berdasarkan sejarah juga, tamadun tanah besar China tidak pernah memberi ruang kepada berlakunya pengkhianatan. Budaya menolak pengkhianat cukup hebat dan hukuman ke atas pengkhianat amat dahsyat mengikut tamadun China.

Dalam pada pemimpin DAP seperti Lim Kit Siang atau anaknya, Lim Guan Eng boleh memasang angan-angan untuk menjadi TPM II, Awang tertanya-tanya apa motif Anwar mengumumkan perkara itu ketika PKR semakin lemah dan mengecil.

Bukankah parti pembangkang terbesar yang mewakili masyarakat Melayu sepenuhnya pada masa ini adalah Pas. Pengaruh Pas lebih hebat berbanding PKR di kalangan orang Melayu yang menyokong pembangkang. Bahkan jentera kempen pilihan raya PKR bergantung nyawa kepada Pas. Mengapa perlu lebih komited kepada DAP berbanding Pas dan apakah beliau sudah tidak meyakini Pas? Mungkinkah juga kerana DAP kelihatan lebih menyokong Anwar sedangkan ramai pemimpin Pas kini bersikap dingin kerana tidak mahu terjebak dengan isu moral pemimpin PKR itu. Pada Awang, Pas juga sebenarnya terdedah kepada risiko pengkhianatan Anwar. Segala-galanya mungkin apatah lagi berurusan dengan pemimpin yang mempunyai rekod pengkhianatan yang bukan kecil. Awang Selamat.

Penghuni Gua : Mengeleng kepala kita dibuat oleh si peliwat ini. Semua boleh.

2. Pengundi muda ! Fikirkanlah masa depan agama dan bangsa kita. Nakkan si peliwat tegar ini memikul amanah memimpin negara? Semuanya halal dan liberal asalkan hajatnya menjadi PM Malaysia tercapai.

3. Fikirkanlah. Setiap kaum ada TPM. Jadi apa gunanyya PM? Juga mana ada di dunia ini , TPM sampai 2 ke tiga orang? Negara besar seperti Amarika pun tak ada mecam tu. Indonesia jauh lebih besar pun tak ada 3 TPM. Tapi dengan DSAI, semua boleh. Peliwat katakan!!! Semua mahu diliwatkannya hatta kepada perkara asas kenegaraan. Janji hajatnya tercapai. Baca juga isu TPM II ini di KLIK.

Saturday 29 May 2010

UGUTAN KELUAR BN : BERAMBUS AJELAH MIC ! APA NAK KAJI-KAJI !Beberapa hari yang lepas anak Vell Paari Samy Vellu mengecam dan menuduh UMNO mengamalkan pembunuhan politik dan menyokong Gerakan Anti Samy ( GAS ). T. Morgan pula iaitu Tim. Ketua Pemuda MIC ( si budak mentah ini ) ugut UMNO dan BN untuk mengkaji kedudukan MIC dalam BN.

2. Kepada PG senang aje. Ada MIC pun buat semak aje. Terutama jika terdapat ramai pemimpin seperti Vell Paari dan T. Morgan. Apa sumbangan mereka kepada BN? Juga apa sumbangan MIC kepada BN? Hidup MIC dan pemimpinnya pun bergantung nyawa kepada BN dan UMNO.

3. Baguslah kalau MIC keluar aje dari BN. Taak perlu kaji-kaji lagi kedudukannnya di dalam BN. Keluar aje. Kita dan kami nak juga melihat sejauh mana MIC boleh hidup di dalam persada politik negara ini.

4. BN dan UMNO sedang sibok memikirkan cara nak memulihkan BN, MIC hanya asyik bergaduh sesama sendiri. Jadi kalau ada MIC pun hanya buat semak otak DS najib dan Muhyiddin aje. tak ada MIC lagi baik.

5. Permohonan maaf Vell Paari yang dikecam sebagai biadap oleh Muhyiddin sebagai biadap adalah tidak memadai. MIC atau pemuda BN harus mendesak kedua samseng MIC ini dikenakan tindakan tatatertib.

6. Pemimpin UMNO dikenakan tatatertib kerana kononnya dikatakan melanggar disiplin kerana menyebabkan komponan BN terasa hati. MIC bagaimana? Kebal ke mereka.? Atau UMNO atau pemuda UMNO yang kekurangan telor untuk bertindak? Atau menunggu DS Najib atau Muhyiddin bersuara dahulu baru nak bekerja. Inilah masalahnya.

7. Berambus ajelah Vell Paari , T. Morgan atau MIC. Tak ada siapa nak halang pun. Jangan dok main ugut-ugut! tak ada yang takutnya dengan ugutan kamu berdua! Kepada 2 samseng MIC di atas : Cermin dulu diri anda! Juga cermin wajah MIC.

GELI-GELI PAGI SABTU : KEMANTAPAN PELABURAN PAS !

Dipetik dari : Malaysia Instinct Com


Penghuni Gua : Kepada Si Mahfuz, Salahuddin, Tantawi dan pakar-pakar ekonomi PAS , dipesan jangan le nak tunjuk pandai dan selalu menghentam kerajaan kononnya kerajaan tak tahu urus ekonomi negara. Lihat diri sendiri lagi baik. Nak urus perniagaan skala kecil pun semput-semput. " Kerana Allah "............Keh keh keh keh!!!!!

Friday 28 May 2010

DSAI NAK DEDAH RASUAH : SIAPA DEDAH SIAPA DSAI !

PKR hari ini berkata parti itu mempunyai 'bukti kukuh' bagi menyokong dakwaan bahawa ahli parlimen mereka yang berpaling tadah disogok sekurang-kurangnya RM2 juta dan ditawarkan kontrak kerajaan yang bernilai jutaan ringgit.

Ketua Pembangkang, datuk Seri Anwar umum yang juga ketua umum PKR berkata pendedahan serta bukti yang bakal dikemukakannya akan menunjukkan rasuah politik yang diamalkan oleh pemimpin Umno dan agen-agennya. Berita lanjut : KLIK

Penghuni Gua : Apa cerita DSAI ini. Siapa dedah siapa sebenarnya. Yang sebenarnya DSAI yang terdedah dan telah terlondeh luar dalam.

2. DSAI dakwa MPnya yang keluar PKR dapat kontrak dari kerajaan BN hingga hampir 2 juta. Dedah aje le. Katanya tak mahu dedah lagi buktinya kerana nak lihat reaksi dari MP tersebut dulu. Dedah aje DSAI. Jangan le main tarik tali. Atau nak test market kot. Buahnya tak ada. Hanya nak cari isu. Perkara senang , nak disusahkan.

3. DSAI kata dia ada bukti kukuh. Dah kukuh dedah aje le. Mungkin sekukuh bukti DNA kes liwatnya yang terdahulu dan sekarang kot. DNA kes liwat DSAI lagi kukuh. Tetapi mengapa liat sangat nak bersumpah dan ke mahkamah. Mungkin bukti rasuah bekas MPnya itu sekukuh DNA kes liwatnya kot. Itu yang liat nak dedah seperti liatnya DSAI nak ke mahkamah.

4. DSAI juga cakap dia akan dedah bukti tersebut dalam masa terdekat. Bila dekat tu DSAI oii. Kes liwat anda pun dah dekat 2 tahun. Terhegeh-hegeh berjalan dan tersangkut-sangkut. DSAI ini , kalau bab gempak serah le pada beliau. Serupa le dengan si Shamsul AMK dan Azmin Ali. Azmin Ali dulu pun cakap akan dedah dalam masa terdekat berita yang menggemparkan iaitu bukti bahawa ahli UMNO yang membakar gereja di Ampang. Tapi dah hampir 6 bulan tak dedah dedah juga. Tapi Blogger mereka, masyaallah, mengwar-warkannya bukan main seolah esok lusa berbodonglah ahli UMNO akan ditangkap kerana membakar gereja. Gereja pun boleh percaya pulak tu.

5. Akhirnya , hanya pendedahan dan maklumat tahi minyak aje. Muka blogger mereka pun, buat selamba aje dan buat sardin aje bila dah tertipu.

6. Pendedahan DSAI di atas pun bukan main di war-warkan oleh Blogger PR. Akhirnya hanya pendedahan tahi minyak.

7. Setakat cakap aje , sudahlah DSAI oiii. Bukti saintifik seperti DNA anda tak percaya pulak . DNA dikatanya konspirasi. Pendedahannya berdasar cakap mulut suroh orang percaya pulak.

8. Konspirasi kot !!!!!!!!!!!!!!!!!!! DSAI yang mengatur konspirasi ni sebenarnya!!!! 16 sep pun entarh ke mana. Kata nak dedah juga nama-nama MP yang akan melompat ke PR. Habok pun tak ada!!!!!! Keh keh keh keh!!!!!!!!!!!

9. Temberang aje lebih. Nak buat macam mana!! Dah penyokong PKR memang suka dengar temberang. Jadi DSAI pun temberang lah. Padan muka!

Nota : Yang DSAI kaya raya dan buat rumah berjuta tu, datang duit dari mana. Gaji TPM dulu banyak mana sangat. Tak guna lansung gaji TPM tu pun tak boleh pun nak buat rumah RM34 juta tu. Jadi jangan temberang lah DSAI. Lihat diri sendiri.

MALAYAN LAW JOURNAL : KES GAGAL BAYAR CARUMAN DI BAWAH AKTA KESELAMATAN PEKERJA 1969 !


[1995] 1 MLJ 371
Public Prosecutor v KATS Cleaning Services (S) Sdn Bhd
Case Details:

Malaysia HIGH COURT (KOTA KINABALU) — CRIMINAL APPEAL
K41–16–1994

Judges SULEIMAN HASHIM J

Date 19 DECEMBER 1994
Citation [1995] 1 MLJ 371


Catchwords:

Employment — Social security — Contributions by employer — Employer charged for not making contributions to Social Security Organisation — Whether court could order payment of other contributions not included in charge — Employees’ Social Security Act 1969 ss 94(c) & 94A(1)

Bahasa Malaysia Summary:

Defendan telah mengaku salah kepada enam tuduhan kerana gagal membayar caruman di bawah s 7 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (‘Akta itu’) dan telah didenda RM300 bagi setiap tuduhan, atau dua minggu penjara jika ingkar membayar denda. Pihak pendakwa telah mengemukakan suatu penyata yang diperakui berkenaan dengan tunggakan caruman di bawah s 94A(1) dibaca dengan s 94C Akta itu yang termasuk tunggakan caruman yang tidak terhad kepada isi enam tuduhan tersebut, yang berjumlah RM21,774.50 (‘tunggakan itu’). Bagaimanapun, majistret enggan memerintahkan pembayaran tunggakan itu atas alasan bahawa pihak pendakwa hanya boleh mendapatkan balik caruman yang menjadi isi tuduhan untuk mana terdapat suatu keputusan bersalah. Pihak pendakwa telah membuat rayuan.

Diputuskan:
Diputuskan, membenarkan rayuan itu:

Di bawah s 94A(1) Akta itu, mahkamah hendaklah memerintahkan sesiapa yang didapati bersalah kerana melakukan apa-apa kesalahan di bawah s 94(a) untuk membayar ‘apa-apa caruman, … sebelum tarikh didapati bersalah’ yang genap masa dan kena dibayar kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial. Tidak terdapat ketaksaan kerana seksyen itu dengan jelas merujuk kepada ‘apa-apa caruman’ sebagai isinya dan ‘sebelum tarikh didapati bersalah’ sebagai faktor masanya. Perkataan yang penting di situ bersifat mandatori dan memerintah dan defendan diperintahkan membayar tunggakan itu.]

Penghuni Gua : Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pembaca dan pelajar. Tq

Thursday 27 May 2010

JUDI BOLA : SETUJU DENGAN KERAJAAN SELANGOR TAPI..................

( Bersamping lagi si penjudi ini. Sport ( sukan ) katakan, mana salah. Ini asas penjudi ini kot!! )


Majlis tempatan S'gor haramkan pertaruhan sukan
author_photo("Aidila Razak")
Aidila RazakMei 27, 106:14pm


Beberapa majlis tempatan di Selangor akan bertindak membekukan lesen premis pertaruhan yang menawarkan judi sukan.Bermula dengan Majlis Badaraya Petaling Jaya pada Selasa lalu, gerakan berkenaan menjalar ke Selayang, semalam dan hari ini Ampang Jaya pula mengambil tindakan yang sama. Berita lanjut : KLIK

Penghuni Gua : Kali ini PG sokong 100% atas tindakan yang bakal diambil oleh kerajaan negeri Selangor ini terhadap judi bola sekiranya ia diluluskan oleh kerajaan pusat bagi Pertandingan Piala dunia nanti. Pihak kerajaan tempatan berkuasa untuk tidak mengeluarkan lesen tersebut kepada premis seperti Sport ToTo. Atau batalkan lesen perniagaan mereka.

2. Tetapi adalah lagi baik sekiranya Damacai, Sport Toto dibatalkan terus lesen perniagaan judi asal mereka sekiranya kerajaan Selangor atau kerajaan PR yang lain betul-betul komited dan ikhlas. Atau selepas tamatnya lesen perniagaan mereka setiap tahun , jangan dilanjutkan lagi lesen premis perniagaan judi ini. Bagaimana ? Bagus bukan. PG amat setuju.

3. Biarkan Damacai atau Sport Toto mendapat lesen judi dari kerajaan pusat. Tetapi kerajaan tempatan yang diterajui oleh PR boleh dengan tidak mengeluarkan lesen atau menyambung lesen premis perniagaan mereka yang perlu diperbahari setiap tahun. Itu kalau PR ikhlas le. Mengapa sampai sekarang ia tidak dilakukan oleh PR yang sesuci bersih kain putih ini? Cakap aje kot!

4. Itu kalau kerajaan Selangor atau PR ikhlaslah. Jangan nak berpolitik atau atas kepentingan politik. Lesen judi kerajaan pusat lulus. Lesen premis perniagaan judi kerajaan tempatan / kerajaan negeri luluskan. Jadi apa masalahnya? Hapuskan keduanya iaitu judi biasa dan judi bola.

5. Segerakan PR! Jangan cakap aje Che Lateefaa Koya Kuttee oiii!!! Ini bidang kuasa anda!

RASUAH PILIHANRAYA : KHAS UNTUK ZAID IBRAHIM !

PILIHAN Raya Kecil Parlimen Hulu Selangor dan Sibu sudah berakhir dan keputusannya telah pun diketahui umum. Namun bak kata pepatah rumah telah siap tetapi pahat masih berbunyi, memperlihatkan kehangatan pilihan raya kecil ini masih dirasai, khususnya berhubung beberapa isu panas iaitu janji-janji pilihan raya yang dianggap sebagai rasuah oleh sesetengah pihak.

Pihak berwajib seperti Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sewajarnya tidak berdiam diri dan tidak berdolak dalih menggunakan jawapan "tidak mempunyai kuasa" atau "di luar bidang kuasa" untuk mengambil tindakan sewajarnya.

Hakikatnya masyarakat perlu didedahkan dan diberikan jawapan tepat sama ada janji pilihan raya itu rasuah atau sebaliknya.

Zaman berdolak dalih, berdiam diri dan enggan mengesahkan sesuatu perkara itu sudah lama berlalu. Sekiranya agensi-agensi kerajaan masih mempunyai mentaliti sebegini, maka kredibiliti dan imej kerajaan akan dipertikai dan dieksploitasi oleh segelintir pihak yang tahu mengenai undang-undang tetapi memutarbelitkannya untuk kepentingan politik songsangnya.

Adakah manifesto atau janji pilihan raya yang dibuat oleh kerajaan dan pembangkang kepada pengundi-pengundi di Hulu Selangor dan Sibu boleh ditakrifkan sebagai rasuah dan menjadi kesalahan di bawah Akta Pilihan Raya dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia?
Manifesto atau janji yang dilaung-laungkan sepanjang pilihan raya berlangsung dibuat untuk mempengaruhi, mendorong individu atau pengikut supaya memberikan kepercayaan dan sokongan kepada si pembuat janji atau parti yang bertanding.

Rasuah pula mempunyai takrifan yang amat luas. Namun dalam konteks perbincangan ini, ia boleh ditakrifkan sebagai suatu perbuatan menjanjikan, menawarkan atau memberi suapan rasuah (berbentuk kewangan, perkhidmatan dan sebagainya) dengan niat jahat kepada seseorang individu atau ejen sebagai dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya.

Intipati penting yang perlu diberikan perhatian dalam menentukan sama ada manifesto atau janji itu termasuk dalam takrifan kesalahan rasuah ialah (1) status pemberi, (2) niat jahat, (3) status penerima dan (4) tindakan penerima.

Dalam konteks janji pilihan raya kecil Hulu Selangor dan Sibu, semua pihak termasuk calon dan parti yang diwakilinya semestinya menaburkan janji-janji masing-masing kepada pengundi sama ada secara langsung atau tidak langsung.

Janji-janji ini merupakan salah satu faktor penting yang menjadi kayu pengukur kepada pengundi untuk membuat keputusan. Apa yang menjadi pertikaiannya ialah sejauh mana atau sebanyak mana calon atau parti yang bertanding mampu memberikan sumbangan demi meyakinkan rakyat tempatan sebagai pengundi.

Ada yang menjanjikan peruntukan kewangan, peruntukan pembangunan, pembinaan jalan raya, pembaikan kemudahan asas atau sekurang-kurangnya janji turun harga minyak misalnya. Berbalik kepada takrifan kesalahan rasuah, status si pemberi atau orang yang menjanjikan janji-janji pilihan raya tersebut.

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan salah seorang pemimpin negara yang menjadi sasaran pihak-pihak tertentu kerana dikatakan menaburkan rasuah dalam kedua-dua pilihan raya. Adakah apa yang dijanjikan PM itu rasuah?
Sebagai ketua negara yang prihatin dengan masyarakat Hulu Selangor dan Sibu, tiada salahnya dari segi undang-undang Perdana Menteri memberikan peruntukan kepada rakyat di kedua-dua kawasan Parlimen itu.

Beliau membuat janji atas kapasiti sebagai Perdana Menteri dan peruntukan yang diberikan adalah peruntukan kerajaan. Pemberian sumbangan dan peruntukan ini pula bukan diberikan kepada setiap pengundi atau individu. Ia untuk keseluruhan rakyat dan masyarakat di kedua-dua kawasan.

Oleh itu, kepentingan peruntukan adalah untuk semua dan bukan untuk kepentingan individu semata-mata. Walaupun menerima pelbagai bentuk peruntukan untuk pembangunan, rakyat tidak pula dipaksa untuk mengundi. Keputusan pengundian masih terletak di tangan rakyat dan hasilnya jelas Barisan Nasional (BN) menang di Hulu Selangor dan DAP menang di Sibu. Tiada unsur paksaan, penindasan dan niat jahat dalam konteks ini.

Keputusan kes Teoh Teik Huat lawan Lim Kean Siew & Anor tahun 1981 berhubung kenyataan Tengku Razaleigh selaku Menteri Kewangan untuk memberikan peruntukan kewangan yang besar sekiranya BN menang Pengkalan Kota, jelas menunjukkan bahawa janji-janji pilihan raya tidak menjadi suatu kesalahan rasuah. Antara intipati penghakiman dalam kes ini adalah seperti berikut:

"The corrupt intention and corrupt inducement to the electors or voters to vote or refrain from voting must exist. The corrupt practice of bribery which is criminal offence by statue must be strictly proved beyond all reasonable doubt by clear and unequivocal evidence, and the inducement to vote or refrain from voting must be exercised upon one or more electors or voters who must be identified as the objects to whom it was made or addressed. There is no such specific or identifiable particularity in this case but only an allegation of an address to a faceless and amorphous crowd of somewhat unanalyzed fluidity of over 1,500 people said to have been largely compromised of electors or voters and people of the constituency."
"Tengku Razaleigh was not himself the Barisan Nasional candidate in the election and there is no reason why he should pledge his personal fortune."

"Moreover a promise of public action made by Tengku Razaleigh is in his capacity as a Minister in Charge of the country fiscal portfolio."

Berdasarkan kepada penghakiman di atas, jelas menunjukkan bahawa janji-janji politik yang dibuat oleh Perdana Menteri tidak dapat diklasifikasikan sebagai rasuah atas fakta-fakta berikut:

• Janji yang dibuat oleh Perdana Menteri dibuat atas kapasitinya sebagai Ketua Negara dan Menteri yang bertanggungjawab dalam soal kewangan negara;
• Majlis tersebut tidak hanya mengumpulkan pengundi Hulu Selangor atau Sibu semata-mata, sebaliknya dihadiri ribuan penyokong termasuk penduduk tempatan, orang luar dan rakyat dari daerah- daerah yang lain;
• Perdana Menteri bukan juga merupakan calon yang bertanding;
• Kepentingan peruntukan yang diberikan adalah untuk rakyat keseluruhannya dan bukannya untuk kepentingan individu tertentu terutamanya pengundi;
• Tiada unsur paksaan dalam menentukan proses pengundian.
• Peruntukan yang dijanjikan bukan wang peribadinya tetapi adalah peruntukan Kerajaan Pusat.

Peguam Rakyat
Kuala Lumpur

Penghuni Gua : Khas untuk Zaid Ibrahim. tindakan Zaid membawa kes PRK Hulu Selangor ke mahkamah kononnya berlaku rasuah piliharaya oleh pemimpin kerajaan adalah satu tindakan lucu. Lucu kerana sebagai peguam, beliau masih belum mengetahui sudah banyak kes sebegini ke mahkamah dan keputusannya adalah serupa. PG sudah beberapa kali memaparkan isu ini.

2. Biarlah si Zaid nak buat apa pun. Biarlah...............................Negara ini pun negara bebas, bebas seperti kehendaknya juga!!!!

Wednesday 26 May 2010

MALAYAN LAW JOURNAL : KES KESALAHAN MELIBATKAN JUVANA !


[1996] 4 MLJ 309
Public Prosecutor v Saiful Afikin bin Mohd Firus
Case Details:

Malaysia HIGH COURT (KOTA BHARU) — CRIMINAL APPEAL
(JUVENILE) NO 41–32–1995

Judges NIK HASHIM JC

Date 29 FEBRUARY 1996
Citation [1996] 4 MLJ 309


Catchwords:

Criminal Procedure — Juvenile — Sentencing of — Probation order — Whether probation order can be made in homicide case — Penal Code (FMS Cap 45) s 304 — Juvenile Courts Act 1947 s 21(1)

Criminal Procedure — Juvenile — Sentencing of — Compensation order — Whether order of compensation valid where guardian not given an opportunity to be heard — Juvenile Courts Act 1947 s 13

Criminal Procedure — Juvenile — Sentencing of — Imprisonment — Whether order to place offender under care of his parents appropriate in homicide case — Whether order of imprisonment appropriate — Whether end of justice suitably served if offender sent to an approved school instead of prison — Juvenile Courts Act 1947 ss 12(1)(d), (f) & 40

Bahasa Malaysia Summary:

Seorang pesalah juvana (‘pesalah itu’) mengaku bersalah terhadap pertuduhan homisid salah yang tidak berjumlah kepada pembunuhan di bawah cabang pertama s 304 Kanun Keseksaan (NMB Bab 45) (‘Kanun itu’). Pada masa melakukan kesalahan itu, pesalah itu berumur 16 tahun. Mahkamah juvana mengenakan perintah-perintah berikut terhadapnya, iaitu bahawa:
(i) pesalah itu diletakkan di bawah jagaan ibu bapanya selama dua tahun di bawah s 12(1)(d) Akta Mahkamah Juvana 1947 (‘Akta itu’);

(ii) pesalah itu diletakkan di bawah perintah percubaan selama dua tahun di bawah s 21(1) Akta itu; dan

(iii) penjaga pesalan itu hendaklah membayar RM1,500 kepada ibu bapa si mati sebagai pampasan.
Pendakwa Raya merayu terhadap perintah-perintah itu. Dihujah bahawa perintah-perintah itu tidak sesuai terhadap kesalahan yang dipertuduh dan sepatutnya diganti dengan perintah yang lebih sesuai yang membayangkan bagaimana seriusnya kesalahan itu.

Diputuskan:
Diputuskan, membatalkan perintah-perintah yang dibuat oleh mahkamah juvana dan memerintahkan pesalah itu dihantar ke Sekolah Henry Gurney:

(1) Perintah percubaan itu tidak boleh dibuat di dalam kes homisid mengikut s 21(1) Akta itu. Kesalahan di bawah rayuan ini sememangnya adalah kes homisid di bawah cabang pertama s 304 Kanun itu. Maka, perintah yang dikenakan di bawah (ii) seperti di atas, iaitu meletakkan pesalah di bawah percubaan, telah dibuat dengan salah dan mesti diketepikan (lihat ms 312I, 313A–B).

(2) Berkaitan dengan perintah pampasan di bawah (iii), s 13 Akta itu mensyaratkan bahawa peluang didengar harus diberikan kepada ibu bapa atau penjaga sebelum perintah pampasan dibuat terhadapnya. Walau bagaimanapun, rekod tidak menunjukkan bahawa peluang sebegitu telah diberikan kepada ibu pesalah yang hadir di mahkamah semasa perbicaraan. Maka, dengan ketiadaan siasatan mengenai kebolehannya membayar, mahkamah juvana telah membuat kesilapan yang sangat besar apabila membuat perintah pampasan itu terhadapnya. Perkara yang di luar aturan itu adalah kegagalan keadilan yang tidak boleh dibaiki dan menjadikan perintah itu tidak sah. Maka, perintah (iii) itu mesti diketepikan juga (lihat ms 313E–F).

(3) Pada masa yang material, pesalah itu adalah orang muda dan beliau merupakan pesalah kali pertama. Maka, hukuman penjara tidak sesuai dan tidak perlu. Akan tetapi, perintah di bawah s 12(1)(d) untuk meletakkan pesalah di bawah jagaan ibu bapanya juga tidak sesuai dan sepadan dengan fakta-fakta dan kesalahan yang dipertuduhkan kerana kesalahan yang dipertuduh itu adalah sangat serius dan pesalah mesti dihukum dengan serius juga. Keadilan hanya dapat dicapai sekiranya pesalah dihantar ke sekolah yang diluluskan dan bukan dengan menghantarnya ke penjara. Maka, perintah yang dibuat oleh mahkamah juvana dibatalkan, dan digantikan dengan perintah bahawa pesalah dihantar ke Sekolah Henry Gurney sehingga dia mencapai umur 21 tahun mengikut ss 12(1)(f) dan 40 Akta itu (lihat ms 314H–I, 315C–D; Tukiran bin Taib v PP [1955] MLJ 24 diikut).]

Penghuni Gua : Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pembaca dan pelajar. Tq

SABARLAH CHE PUAN ELIA SUHANA! SABAR !


SEMUA pihak digesa agar menghormati "kesendirian" (privacy) Istana Kelantan dan tidak cuba mengambil kesempatan daripada krisis yang berlaku sekarang untuk tujuan kepentingan diri atau kumpulan.

Meskipun Raja-Raja Melayu di Malaysia merupakan raja berperlembagaan, namun istana mereka dikawal oleh tradisi dan budaya yang tersendiri, yang tidak sama dengan tradisi dan budaya yang mengawal istana dan raja-raja di negara-negara lain, misalnya di England.

Melibatkan raja yang memerintah dengan mahkamah, meskipun daripada aspek tertentu perundangan merupakan sesuatu yang mungkin boleh dilakukan, namun dari segi tradisi dan budaya ia adalah suatu tindakan yang terpelanting jauh daripada adat dan tatasusila bangsa Melayu.

Merujuk keputusan penyemakan kes hak melawat suami oleh Che Puan Elia Suhana oleh Mahkamah Rayuan Syariah Kelantan, suka saya memberi pendapat bahawa berasaskan hukum dan budaya Che Puan perlu menangguhkan dulu acara lawatan berkenaan sehingga kes dakwaan cerai oleh Tuanku Ismail Petra selesai dibicarakan.

Mana tahu kalau-kalau talak tiga sudah jatuh sebelum ini dan mereka berdua tidak lagi merupakan suami isteri.

Dalam syariat Islam, talak akan jatuh sebaik saja dilafazkan. Walaupun undang-undang keluarga Islam Kelantan mengatakan ia mesti disahkan oleh mahkamah kalau ia dijatuhkan di luar mahkamah tetapi undang-undang juga tidak menafikan bahawa talak seperti itu berlaku dari segi agama.

Memaksa istana untuk menerima lawatan beliau dalam keadaan seperti ini membangkitkan berbagai implikasi, termasuk hukum, budaya dan malah mungkin undang-undang sendiri.
Saya berpendapat, mahkamah yang memutuskan semakan itu tidaklah berniat untuk memaksa Istana Mahkota Kelantan menerima Che Puan masuk mengadap Tuanku, kerana Istana tersebut adalah tempat bersemayam Tuanku dan Permaisuri Baginda dan merupakan kediaman persendirian yang tidak boleh diceroboh kalau tidak dibenarkan masuk, apa lagi untuk mengatakan menghalang kemasukan Che Puan untuk mengadap Baginda.

Orang biasa pun mempunyai hak untuk mempertahankan kediaman masing-masing dari dimasuki oleh orang yang mereka tidak suka.

Ternyata sekali lawatan yang tidak dijemput ke Istana Mahkota Kelantan itu merupakan tindakan di luar budaya dan kesopanan Melayu dan sepatutnya dielakkan agar semua pihak dapat menjaga maruah masing-masing.

Dari segi agama juga mungkin ada persoalan yang timbul, kerana dari segi agama sebelum kita bertandang perlu meminta izin terlebih dahulu.

Saya bersedia untuk bertemu para peguam bagi kedua-dua belah pihak bagi membincangkan perkara tersebut agar dapat diselesaikan dengan saksama berdasarkan hukum dan adat Melayu.

Sebagai seorang rakyat Negeri Kelantan saya rasa berkewajipan untuk memberi pandangan ini dan mengharapkan ia mendapat perhatian semua pihak agar dapat diselesaikan dengan saksama berdasarkan hukum dan adat Melayu.
Sebagai seorang rakyat Negeri Kelantan saya rasa berkewajipan untuk memberi pandangan ini dan mengharapkan ia mendapat perhatian semua pihak agar maruah Istana dan Raja-raja Melayu dapat diselamatkan.

Prof. Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Ab. Majid

Penghuni Gua : PG amat setuju dengan pandangan Prof ini. Kepada Che Puan Elia Suhana, bersabarlah dan elakkan menggunakan saluran mahkamah. Ini kerana ia banyak baik daripada buruk terhadap institusi ini dalam jangka panjang.

2. Banyak sangat pihak yang cuba mengambil kesempatan dari isu ini untuk melemahkan isntitusi ini. Bersabarlah Che Puan. Fikirlah cara lain yang lebih baik. Mungkin perbincangan melalui orang ketiga . Aturlah pertemuan dan perbincangan secara tertutup. Bukan semua masalah rumahtangga perlu diketahui oleh orang ramai.

3. Sabarlah Che Puan. Banyakkan sabar. Mungkin ada hikmah di sebalik semua ini. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, daulat Tuanku.

Tuesday 25 May 2010

SI TANTAWI AJAK PERKASA DEBAT ISU JUDI BOLA : EH, EH EH!!!

Dewan Pemuda PAS pusat hari ini mencabar Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia (PERKASA) berdepan dalam satu debat perdana mengenai kemungkaran judi.

Ketua Pemuda PAS Nasruddin Hassan At-Tantawi berkata, pihaknya bersedia berdebat dengan PERKASA pada bila-bila masa, kecuali sewaktu muktamar parti itu bulan depan. Berita lanjut : KLIK

Penghuni Gua : Biar betul Tantawi. Jangan main nak berdebat aje. Kerja anda main bercakap aje. Memang senang le. Mungkin Si Tantawi ini dah tak ada isu kot. Lesen judi tu pun bukannya lulus lagi pun oleh kerajaan. Hanya Si Vincent Tan ( kawan si DSAI ) tu je yang terkedepan nak beri tekanan kot.

2. Adalah lebih baik juga , Si Tantawi ini masukkan sekali debatnya dengan PERKASA atau secara berasingan dari debat judi ini dengan debat Isu pemimpin PAS yang kedarah duit Koperasi Kohilal yang berjumlah hampir RM 40 juta itu yang melibatkan 25 ribu pelabur PAS menggigit jari.

3. Buat-buat lupa ke wahai Tantawi. Takkan kerana Allah kot duit berpuloh juta lesap begitu sahaja. PAS pun sehingga kini senyap sunyi tak berani nak berkokok bab Kohilal ini. Sebelum ini pemimpin PAS samada dalam parlimen atau di pentas ceramah bukan main pandai sekali mengkritik kerajaan dengan mengatakan kerajaan tak pandai menguruskan ekonomi negara. Sekarang Kohilal bagaimana?

4. Dengan skala kecil menguruskan perniagaan pun bungkus. Jadi selepas ini sudah-sudah lah PAS nak kritik kerajaan tak pandai itu dan ini. Urus koperasi sendiri pun lintang pukang.

5. Mungkin selepas ini , pemimpin PAS termasuk Tantawi akan mengeluarkan fatwa dan buah silat baru dengan mengatakan Kohilal ini tak ada kaitan dengan PAS. Biasanya begitulah cara PAS selesai masalahnya. Paling tidak pun , PAS akan katakan itu derma ahli PAS untuk koperasi Kohilal. Halal!!!!

6. Jadi dicadangkan Tantawi ini buat juga debat mengenai Kohilal selain bab judi tersebut. Jangan buat-buat lupa pulak!!! Atau nak alih isu kot!!!!!!!!!!!!Begitulah kebiasaannya!!!!!

Nota : PG setuju benar semua pihak membantah bab judi ini. PG sebelum ini pun dah membantahnya. Cadangan bodoh seorang Tim. Menteri yang hanya menyusahkan PM dan TPM aje. Tetapi bab debat tu maaflah. Buang masa aje. Tak ada faedahnya. Lebih baik PAS buat perkara lain seperti cadangannya nak berarak depan rumah Awang Adek tu kira ok le. Atau taburkan juga tiket-tiket judi di depan rumah Awang Adek tu. Keh keh keh!!!!!

MALAYAN LAW JOURNAL : KES & KESAN KETIDAK HADIRAN SAKSI !


[1996] 5 MLJ 153
Public Prosecutor v Nasir bin Insiban
Case Details:

Malaysia HIGH COURT (KOTA KINABALU) — CRIMINAL REVISION NO
K43–01 OF 1995

Judges TEE AH SING JC

Date 9 FEBRUARY 1996
Citation [1996] 5 MLJ 153


Catchwords:

Criminal Procedure — Acquittal or discharge — Discharge of accused amounting to acquittal — Witnesses not available — Request for further adjournment denied — Whether magistrate can acquit and discharge the accused without hearing all the evidence for the prosecution — Criminal Procedure Code (FMS Cap 6) ss 173(c), (f), 254

Bahasa Malaysia Summary:

Tertuduh telah dituduh dengan kesalahan di bawah s 498C Kanun Keseksaan. Pada 27 Mac 1995 perbicaraan telah bermula dan pihak pendakwaan telah memanggil tiga orang saksi. Pihak pendakwaan kemudiannya memohon suatu penangguhan kerana dua orang saksinya tidak dapat hadir. Perkara itu telah ditangguh kepada 19 April 1995. Oleh kerana saksi-saksi pihak pendakwaan terus tidak dapat menghadirkan diri, perkara itu telah ditangguhkan beberapa kali atas permintaan pihak pendakwaan sehingga 26 dan 27 Julai 1995. Pada 27 Julai 1995, pihak pendakwaan telah sekali lagi memohon untuk penangguhan kerana dua orang saksinya masih lagi tidak dapat hadir.

Peguam untuk pihak pendakwaan telah berhujah bahawa jika penangguhan itu tidak diberi, beliau akan memohon untuk perintah pelepasan yang tidak merupakan pembebasan terhadap tertuduh. Peguam untuk tertuduh berhujah bahawa jika penangguhan tidak diberi, mahkamah patut membebaskan dan melepaskan tertuduh berdasarkan keterangan di hadapan mahkamah. Majistret yang bijaksana telah enggan memberi penangguhan itu dan telah meneruskan untuk melepaskan dan membebaskan tertuduh. Isu di hadapan mahkamah adalah sama ada seorang majistret yang menjalankan perbicaraan terus boleh membebaskan dan melepaskan tertuduh tanpa mendengar keterangan untuk pihak pendakwaan.

Diputuskan:
Diputuskan, mengetepikan perintah pembebasan dan pelepasan terhadap tertuduh dan menggantikannya dengan perintah pelepasan yang merupakan pembebasan:

(1) Ungkapan ‘kesemua keterangan sepertimana yang mungkin dikemukakan’ dalam s 173(c) Kanun Acara Jenayah (NMB Bab 6)(‘KAJ’) mempunyai makna yang sama dengan ungkapan ‘kesemua keterangan yang dirujuk kepada sebelum ini di sini’ dalam s 173(f) KAJ. Keterangan yang dimaksudkan oleh dua ungkapan ini termasuklah kedua-duanya keterangan yang sedia ada di perbicaraan serta keterangan yang tiada di perbicaraan tetapi akan dibuatkan sedia ada jika penangguhan perbicaraan diberi (lihat ms 158F); PP v Zainuddin [1986] 1 MLJ 100 diikut.

(2) Dalam suatu perbicaraan terus, perenggan-perenggan (a) dan (c) s 173 KAJ tidak memberi kuasa kepada mahkamah untuk memerintahkan suatu pelepasan yang merupakan pembebasan seorang yang tertuduh tanpa mendengar keterangan pihak pendakwaan yang menyokong kesnya (lihat ms 158G); PP v Zainuddin [1986] 1 MLJ 100 diikut.]

Penghuni Gua : Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pembaca dan pelajar. Tq

A YO YO SAMY : GANTUNG PECAT, GANTUNG PECAT !Dua lagi pemimpin MIC yang turut mendesak Datuk Seri S Samy Vellu meletak segera jawatan presiden, telah dipecat dari MIC.

Mereka ialah ahli jawatankuasa MIC - KP Samy dan G Kumar Amaan - yang mengadakan sidang akhbar minggu lalu untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap Samy Vellu kerana tidak meletakkan jawatan lebih awal. Berita lanjut : KLIK


Penghuni Gua : Apa cerita Dato Seri Samy. Main gantung pecat, gantung pecat, gantung pecat.

2. Berapa ramai lagi mahu gantung dan pecat. Nampak gayanya macam Dato Samy ni , tak mahu bersara aje.

3. Bersara lah awal lah Samy. Ada pun buat semak aje. PG pernah berbual dengan dengan pemuda-pemuda india mengenai Samy dan MIC . Mereka mengatakan, mereka bukan benci pada MIC tetapi benci pada Samy Vellu sahaja. Jika Samy bersara maka mereka akan sokong semula MIC.

4. Dicadangkan mereka yang digantung dan dipecat oleh Dato Seri Samy ini , bawa aje keranda beramai-ramai ke depan pejabat MIC seperti yang di buat oleh Mendiang Pandhitan.

5. Jom bawa keranda beramai-ramai ke pejabat MIC.

Monday 24 May 2010

KONVOI TENTERA DI LEBUH RAYA !

Penghuni Gua : PG telah beberapa kali terserempak konvoi Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri dari konvoi treler panjang dan konvoi kereta kebal yang melalui lebuhraya utara selatan dari KL menghala ke Johor.

2. Apa yang PG nak membuat teguran ialah kedudukan setiap kali terserempak dengan konvoi ATM ini iaitu mereka berkonvoi di kedudukan sebelah kanan sekali lebuhraya ( 3 lorong ) PLUS. Dengan kedudukan tersebut menyebabkan jalan sesak dan membahayakan kepada penguna kenderaan lain di belakang mereka. Ini kerana kenderaan di belakang konvoi ini tidak dapat memotong konvoi berkenaan . Juga kedudukan konvoi yang bergerak perlahan dan berada di lorong memotong kanan sekali.

3. Lorong kanan sekali adalah lorong memotong. Jadi hanya kenderaan yang memotong sahaja yang boleh memasuki lorong ini dan selepas memotong maka kenderaan tersebut wajib masuk semula di lorong tengah atau lorong tepi sekali. Jadi konvoi ini telah menyekat perjalanan kenderaan awam lain dan kenderaan awam lain tidak boleh memotong mengikut sebelah kiri konvoi kerana ia merbahaya dan menyalahi peraturan jalanraya.

4. Dicadangkan ATM mengubah kaedah dan prosedur konvoi mereka ini yang pada pandangan PG menyalahi peraturan berkonvoi selain menyusahkan kenderaan awam lain seperti tidak dapat memotong di lorong memotong, membahayakan pengguna kenderaan lain kerana terpaksa memotong di sebelah kiri, lebuhraya menjadi sesak. Dicadangkan agar konvoi ini menggunakan lorong tengah atau kiri sekali lebuhraya bagi tujuan tersebut dan dengan ini tidak menyusahkan dan membahayakan penguna lebuhraya yang lain.

5. Pengiring bermotosikal mereka juga jangan sesuka hati mengambil lorong lain serta kadangkala sehingga memasuki dan menggunakan 2 lorong sekali gus. Apa hak mereka?

6. Diharap ATM mengambil kira cadangan ini. Pihak polis pun menggunakan lorong tengah jika berkonvoi. Semalam pun , PG balik dari Langkawi dan terserempak dengan konvoi kereta klasik. Polis yang megiring mereka pun menggunakan lorong tengah sepenuhnya dan ia tidak mengganggu pengguna kenderaan lain dan ia amat selamat dan lancar.

7. Terima kaseh.

GELI-GELI PAGI ISNIN : BTN DAN DSAI !

Dipetik dari : Malaysia Instinct ComPenghuni Gua : ^&*()_POJHGCXYU)(*&^%$WSDFGHJKO(*&^%$WQ&*(OIJHVCXSERT*()(*&^%$#@$%^&*(*&^%$#%^&*()(*&DFGHJHGYUOHGF. Itulah DSAI. Berwajah sesumpah.

Sunday 23 May 2010

GELI-GELI PAGI AHAD !


Penghuni Gua: " *&^%$#$%^&*ICVFTYUIO(*&^%$#$%^&*OJHER^&*()(*&^%EDFGHE$%TYUHGFDR$$%^&*OID

Saturday 22 May 2010

MALAYAN LAW JOURNAL : KES BIDANG KUASA MAHKAMAH / ANAK TAK SAH TARAF !


[1995] 1 MLJ 238
Low Pek Nai v Koh Chye Guan
Case Details:

Malaysia HIGH COURT (ALOR SETAR) — ORIGINATING SUMMONS NO
24–970–1993

Judges MOHD HISHAMUDIN J

Date 31 OCTOBER 1994
Citation [1995] 1 MLJ 238


Catchwords:

Family Law — Children — Custodianship — Application by natural mother — Whether court has jurisdiction to hear application for custody of illegitimate children under the Guardianship of Infants Act 1961 — Guardianship of Infants Act 1961

Bahasa Malaysia Summary:

Plaintif telah memohon di bawah Akta Penjagaan Budak 1961 (‘Akta itu’) untuk jagaan dua orang anak tak sah tarafnya yang masih budak. Permohonan itu tidak dicabar kerana defendan gagal memasukkan kehadiran. Mahkamah, walau bagaimanapun, terpaksa memutuskan sama ada ia mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan sedemikian.

Diputuskan:
Diputuskan, meluluskan permohonan itu
:

Akta itu ada membuat rujukan kepada anak tak sah taraf dan rujukan sedemikian boleh didapati di dalam s 1(3) yang membayangkan bahawa dewan undangan negeri boleh membuat peruntukan supaya Akta itu terpakai kepada kanak-kanak Islam, tidak kira sama ada kanak-kanak itu adalah sah atau tak sah taraf setakat mana pemakaian sedemikian tidak melanggar undang-undang Islam. Jika s 1(3) membayangkan pemakaian sedemikian kepada kanak-kanak Islam, Akta itu mestilah terpakai kepada kanak-kanak secara am, sah atau tak sah taraf. Mahkamah, oleh itu, mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan itu dan memberikan jagaan kedua orang anak itu kepada plaintif.

Penghuni Gua : Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pembaca dan pelajar. Tq

NAZRI HINA MAHKAMAH , KARPAL BAGAIMANA?


Penghuni Gua : Kes Atlantuya dan Teoh Beng Hock sedang dibicarakan. Karpal masih membicarakannya di pentas politik. Tak menghina mahkamah ke? Inilah pembelit terkemuka di Malaysia.

Friday 21 May 2010

NEGARA ISLAM? DSAI CAKAP SORRY, TIADA NEGARA ISLAM !

Dipetik dari blog : Pochong
Penghuni Gua : Pemimpin dan pengikut PAS terus ditipu dan memang mereka rela ditipu. Kesian !

KICKDEFELLA : AHLI PAS KENA TIPU DAN TERUS DITIPU OLEH PAS !

Apa komen Sheih bila Setiausaha Agung PAS kata Sheih askar upahan, seorang lelaki yang tiada integriti? Tanya wartawan yang hadir di dalam sidang media oleh Mustafa Ali bagi menafikan pembabitan PAS dalam Operasi Gerak Saraf 4 Juta, di Pejabat Agung PAS.

“Suruh CheGu Pa ambik nombor dulu, saya pun boleh cakap, Pimpinan PAS yang saya kenali selalu cakap CheGu Pa spy UMNO, tetapi itu tidak penting bagi saya, saya nak minta CheGu Pa ambik nombor dan tunggu giliran untuk CheGu jawab bila isu yang berkaitan untuk CheGu Pa….”

Malangnya, dalam saya belum bersedia untuk menulis berhubung Mustafa Ali, Setiausaha Agung PAS di dalam blog ini, pagi-pagi saya menerima sms meminta saya pergi ke satu blog yang kuat membelasah saya sebelum ini. Katanya ada cerita pasal Kohilal.

a. Selepas menerima aduan ahli koperasi berhubung skim pelaburan berjuta Ringgit yang diperkenalkan Pas antara 1996 dan 1999; Koperasi Al-Hilal Berhad atau KOHILAL yang ditubuhkan oleh Pas, disiasat oleh Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) dan Suruhanjaya Sekuriti (SC) atas dakwaan berlakunya penyelewengan pengurusan yang bermula sejak 2001.

b. MOHD KUSRIN bin RAHMAD menganggotai Lembaga Pengarah baru pada JUN 02.

c. Lembaga Pengarah menyedari ramai ahli KOHILAL tidak berpuas hati dengan pengurusan skim-skim pelaburan tetapi tiada apa yang boleh dibuat oleh ahli yang tertipu. Mereka hanya melolong bahawa pihak pengurusan melakukan penyelewengan. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat Koperasi serta persidangan parti Pas.

e. Yang menjadi kebinggungan sekarang ialah jika ahli Kohilal boleh mendapatkan kembali pelaburan mereka sebanyak RM39.80 juta. Pengarah Kohilal KURSIN bin RAHMAD berkata ianya tidak mungkin berlaku kerana wang tersebut telah ghaib dalam beberapa skim pelaburan yang tidak menguntungkan. Wang RM39.80 juta telah lesap macam jin masuk ke dalam botol.

f. MD. SHUKUR bin ABD AZIZ berkata skim-skim tersebut dikendalikan anak syarikat yang bernama KOHILAL Holdings SDN. BHD. (KHSB) di antara 1996 dan 1999 yang kini telah pun gulung tikar.

KHSB ini pernah mempelawa ahli-ahlinya melabur melalui KOHILAL. Ini adalah penyelewengan besar. Md Shukur menuduh Ahli Lembaga Pengarah lama melakukan kesalahan menipu apabila mereka mengarahkan dana tersebut dipindahkan ke akaun anak syarikat KHSB untuk mengendalikan skim-skim tersebut.

g. SHUKUR bin ABD. AZIZ menjelaskan bahawa jumlah pelaburan membabitkan sejumlah RM 46.5 juta. Daripada jumlah tersebut, RM 8.9 juta dilaburkan dalam projek ladang burung unta, RM 8.9 juta digunakan untuk membeli saham penerbangan MALAYSIA (MAS) manakala RM 9 juta dan RM 16.2 juta lagi masing-masing dilaburkan dalam sektor pertanian di INDONESIA dan Perdana Teknologi Venture. RM43.2 Juta semuanya.

Hanya orang dunggu akan melabur RM8.9 juta dalam projek burung unta. Inilah dunggunya menjadi ahli Pas, asyik dengan unta sahaja. Di sini juga nampak betapa munafik Pas – membeli saham MAS sebanyak RM8.9 juta. Dulu Pas pernah menuduh MAS ”haram” sebab MAS hidang minuman arak dalam penerbangan.

Bakinya RM3.3 juta dilaburkan dalam 24 anak syarikat KHSB, termasuk UMMAH Asset Management yang kini disiasat Suruhanjaya Sekuriti atas kesalahan mengumpul dana daripada ahli Kohilal tanpa sebarang lesen rasmi.

h. Pada mulanya Kohilal telah membyar dividen 10% – 15% kepada ahli pada setiap bulan. Selepas 1997 bayaran dividen lesap macam asap. Para ahli mula menuntut keuntungan pelaburan dan ingin mengetahui perkembangan pelaburan mereka. Mereka juga mempertikaikan proses membuat keputusan berhubung pelaburan tersebut. Sehingga kini, Ahli Lembaga Pengarah baru tidak mengetahui proses pelaburan yang dijalankan samada kajian dibuat mengenai daya untung projek-projek pelaburan KHSB. Semua dokumen mengenai pelaburan dana juga tidak ditemui. Inilah antara cara Pas menipu ahli Kohilal.

i. Satu sumber KOHILAL mendedahkan bahawa tiada sebarang kajian dibuat kerana KHSB (anak syarikat) juga diuruskan oleh orang yang sama, yang menganggotai Lembaga Pengarah KOHILAL. Ahli-ahlinya marah dan menganggap pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah mengabaikan etika bisnes. Mereka menuduh Lembaga Pengarah bertindak tanpa pedulikan bahawa ahli Kohilal telah menghabiskan wang simpanan hari tua untuk melabur dalam skim palsu KOHILAL. Akhir sekali semua di tipu oleh Pas.

Itu adalah diantara highlights bahagian pertama skandal Koperasi berhubung kait dengan PAS. Untuk membaca dengan lebih lanjut, sila ke sini.

Nampaknya nama CheGu Pa dah dipanggil untuk menjawab atas kapasitinya sebagai Setiausaha Agung Partai Islam SeMalaysia.

Penghuni Gua : PG tak hairan dengan PAS dan pemimpin PAS ini. Dari dulu lagi menipu ahli dan penyokongnya.


2. Lihat aje duit Baitulmal yang berpuloh juta telah dilesapkan oleh Penasihat Undang-undang PAS pada tahun sekitar 1980an dulu. Ayah PG juga terkena dengan penipuan ini dan Ayah PG sedih dengan begitu ramai ahli PAS terutama di Pahang yang dilihatnya sendiri berhabis berpuloh ribu ringgit menyimpan di dalam tabung ini . Mereka ditipu PAS kononya haram menyimpan wang dalam Tabnug Haji atas dasar pelaburannya yang tidak halal dan meragukan. Cuba tanya pemimpin PAS Malaysia , kenal ke pemimpinnnya yang bernama Shuhaimi Said.? PAS amat kenal. Cuma pura-pura buat tak kenal aje sekarang.

3. Rupanya PAS melabur juga ditempat / syarikat yang dikatakan haram!!! Opss lupa , mana haram. Apa yang PAS buat atau labur semuanya halal. Mereka ahli syurga katakan!

4. PG daa\h lama kenal dan masak dengan wajah PAS ini. Bab duit ni, mereka pun lambat lepa...................licin juga dibuatnya. Kerana Allah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. Lepas ini PAS dan pemimpinnya dengan senang menjawab pada ahlinya : " Tak tahu, saya tak terlibat, halalkan lah, takdir Allah dan kada serta kadar Allah. Kesian ahli PAS kerana terus di tipu. Itupun masih belum sedar......................

MAKHLUK PEROSAK MASYARAKAT ! PUN MASIH MEROSAKKAN !

( Contoh selipar bagi mendapat keberkatan )
Hatijah beritahu Abuya minta direlakan ‘pemergian’

KUALA LUMPUR: Hatijah Aam, isteri kedua Asaari Muhammad mendakwa mendengar suara suaminya meminta supaya merelakan pemergiannya secara fizikal bagi membolehkan rohnya bangkit memimpin umat Islam ketika terlantar sakit di sebuah hospital di Ipoh, baru-baru ini.

Hatijah Amm berkata, tugasan penting Asaari adalah untuk pergi dan kemudian kembali semula untuk bersama pengikutnya. “Suara itu menyebut “kamu nak suruh orang tua yang tidak ada gigi yang kerepot ini bangun buat apa? Kenapa tidak fikir yang akan bangun nanti bukan yang ini,” katanya ketika ditemui di Bandar Country Homes Rawang, baru-baru ini. Berita lanjut : KLIK

Penghuni Gua : Masa hidup merosak akidah masyarakat , sesudah kematiannya masih begitu. Semuanya kerana ketaksuban atas personaliti tertentu tanpa had. Otak dibekukan dan mata hati juga dibutakan.

2. Pengikutnya pun masih terus dipergunakan untuk kepentingan mereka. Semua bertopengkan agama. Agama diperdagangkan.

3. Fikirkanlah. Setengahnya tu pun ,selipar pun diambil untuk mendapat keberkatan. Apa ceritanya? Bukan orang lain yang dedahkan, tuan punya badan sendiri tersalah dedah kerana ketakburanya. Fikirkanlah!!!!

Thursday 20 May 2010

WAJAH MELAYU YANG DI LEMBUKAN DAP !

Dipetik dari Blog : Buaya Merah
Penghuni Gua : Kesian melayu ini. Tak sedar ia di kuda dan di lembukan oleh parti paling rasis di Malaysia DAP. Wanita ini mungkin tak tahu wajah DAP sebenar. Nak tahu wajah DAP sebenar? KLIK

MALAYAN LAW JOURNAL : KES TERMA KONTRAK / PROGRESSIVE PAYMENTS !!


[1996] 1 MLJ 858
Perwik Sdn Bhd v Lee Yen Kee (M) Sdn Bhd
Case Details:

Malaysia HIGH COURT (KUALA LUMPUR) — CIVIL APPEAL NO–

Judges ZAKARIA YATIM J

Date 5 AUGUST 1995
Citation [1996] 1 MLJ 858


Catchwords:

Contract — Building contract — Construction of terms of contract — Whether permissible for defendant to vary terms of agreement on subsequent meeting — Whether terms of agreement complied with

Contract — Building contract — Progressive payments — Failure by plaintiff to deliver possession on time — Whether defendant entitled to withold progressive payment

Bahasa Malaysia Summary:
[Bahasa Malaysia summary

Melalui suatu perjanjian dan jadual syarat kontrak pembinaan yang telah dibuat pada 4 Mac 1987 di antara defendan dan plaintif, defendan melantik plaintif sebagai kontraktor utama bagi pembinaan suatu projek. Di bawah perjanjian tersebut, plaintif akan dibayar mengikut skala progresif berhubung dengan kerja yang dilakukan ke atas projek itu. Plaintif telah mendakwa bahawa projek itu telah disiapkan pada atau kira-kira pada 25 Jun 1989, dan telah diserahkan kepada defendan.

Plaintif berhujah bahawa semua pihak telah mempersetujui bahawa jumlah kontrak yang muktamad adalah RM3,035,280.25 tetapi pada 31 Disember 1988, defendan hanya telah membuat bayaran berjumlah RM2,562,800 dan justeru itu, plaintif membuat tuntutan untuk baki sebanyak RM467,480.25 yang masih terhutang dan belum dijelaskan.

Defendan menafikan bahawa dia berhutang dengan plaintif sebanyak jumlah yang dituntut. Ia berhujah bahawa:

(i) pelbagai bayaran telah dibuat terus kepada subkontraktor plaintif dengan persetujuan dan kelulusan plaintif;

(ii) plaintif telah memungkiri kontrak itu kerana gagal menjalankan kerja melepa ke atas projek itu, dan oleh yang demikian, defendan terpaksa mengambil kontraktornya sendiri untuk menjalankan kerja itu, bahawa ia telah memberitahu plaintif mengenai kemungkiran itu, dan bahawa dengan itu ia berhak untuk menolak kesemua jumlah yang telah dibayar kepada kontraktornya daripada jumlah kontrak yang muktamad; dan

(iii) plaintif telah gagal menghantar-serah unit rumah kepada defendan pada masa yang ditetapkan, dan oleh itu, defendan mengalami kerugian. Terdapat dua rayuan dalam prosiding ini. Rayuan pertama difailkan oleh plaintif terhadap keputusan penolong pendaftar kanan bahawa pelaksanaan digantung sementara menunggu kesudahan rayuan defendan. Rayuan kedua difailkan oleh defendan terhadap keputusan penolong pendaftar kanan yang memberi kebenaran kepada plaintif untuk memasukkan penghakiman terus terhadap defendan.

Diputuskan:
Diputuskan, membenarkan rayuan plaintif dan menolak rayuan defendan;

(1) Adalah tidak sah untuk menggunakan apa yang telah dikata atau dilakukan oleh pihak-pihak sebagai bantuan dalam pentafsiran suatu kontrak selepas kontrak tersebut telah dibuat. Oleh yang demikian, defendan tidak harus dibenarkan untuk mengubah terma perjanjian asal dan jadual syarat kontrak pembinaan itu di pertemuan kemudiannya. Di bawah terma kontrak itu, semua bayaran haruslah dibuat kepada plaintif. Ekoran itu, dengan membayar subkontraktor secara terus, defendan telah berbuat demikian atas risikonya sendiri. Di bawah kontrak itu, defendan masih bertanggungjawab kepada plaintif (lihat ms 863H dan 864A–D); James Miller & Partners Ltd v Whitworth Street Estates (Manchester) Ltd [1970] AC 583; [1970] 1 All ER 796; [1970] 2 WLR 728 diikut.

(2) Kontrak itu memperuntukkan bahawa sebelum defendan boleh mengambil kontraktor sendiri untuk menjalankan kerja melepa, jurubina projek perlu memberi satu notis bertulis kepada plaintif menghendaki plaintif untuk mematuhi arahannya untuk menjalankan kerja itu. Tidak terdapat bukti bahawa notis sedemikian telah diberi kepada plaintif (lihat ms 864F–G).

(3) Berhubung dengan tuntutan plaintif untuk bayaran progresif, defendan tidak berhak untuk menahan bayaran (lihat ms 864I); Woon Hoe Kan v Bandar Raya Development Bhd [1971] 2 MLJ 213 diikut.

(4) Defendan tidak mempunyai pembelaan terhadap tuntutan plaintif. Ia tidak menimbulkan isu yang boleh dibicarakan. Tambahan pula, tuntutan balas itu adalah tidak munasabah dan meremehkan. Dengan itu, adalah tidak munasabah jika dikatakan defendan mungkin berjaya atas tuntutan balas di perbicaraan (lihat ms 865A); Ronald Quay Sdn Bhd v Maheswcy Sdn Bhd [1987] 1 MLJ 322 diikut.


Penghuni Gua : Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pelajar dan pembaca. Tq

PETA PELAYAR