FOLLOWERS

Tuesday, 30 November 2010

MALAYAN LAW JOURNAL : KES NELAYAN ASING / JAMINAN !!!!!


[1994] 1 MLJ 201
Ment & Ors v Public Prosecutor
Case Details:

Malaysia HIGH COURT (PENANG) — CRIMINAL REVISION NO 43–23–93

Judges VINCENT NG JC

Date 3 DECEMBER 1993

Citation [1994] 1 MLJ 201


Catchwords:

Criminal Procedure — Trial — Applicants acquitted by lower court — Magistrate made an order under s 311 of the Criminal Procedure Code (FMS Cap 6) for all the applicants to be released on bail or in default, to be committed to prison pending disposal of appeal to High Court — Whether such order illegal — Whether magistrate functus officio — Criminal Procedure Code (FMS Cap 6) s 311

Criminal Procedure — Appeal against acquittal — Court’s discretion to exercise power under s 323(i) of the Criminal Procedure Code (FMS Cap 6) to commit accused to prison or admit to bail pending disposal of appeal — Factors to bear in mind whem exercising discretion
Statutory Interpretation — Construction of statutes — Penal statutes — Strict construction — Principles applicable

Bahasa Malaysia Summary:
Pemohon, sembilan orang rakyat Thai, yang telah dituduh dan dibebaskan kerana menangkap ikan di perairan malaysia tanpa permit, suatu kesalahan di bawah s 15(1)(a) Akta Perikanan 1985. Selepas membebaskan pemohon, majistret telah membuat suatu perintah di bawah s 311 Kanun Acara Jenayah (FMS Bab 6) (‘Kanun itu’) supaya semua pemohon dilepaskan atas jaminan RM6,000 setiap orang dengan seorang penjamin tempatan atau, jika ingkar, mereka akan dipenjarakan sementara menunggu penyelesaian rayuan ke Mahkamah Tinggi. Pemohon telah memohon di bawah s 323(i) Kanun itu keputusan majistret dikaji semula.

Diputuskan:

Diputuskan, mengetepikan perintah majistret berkaitan dengan ikatan jaminan keatas pemohon tetapi membenarkan permohonan pihak pendakwa raya supaya mahkamah mengeluarkan suatu waran memerintahkan supaya pemohon dipenjarakan atau diikat jamin sementara menunggu penyelesaian rayuan itu:

(1) Suatu perintah supaya pemohon diikat jamin mempunyai kesan memenjarakan mereka sementara menunggu penyelesaian rayuan itu, sekiranya mereka gagal mendapat wang jaminan itu. Perintah sedemikian oleh majistret itu jelas menyalahi undang-undang melainkan jika terdapat suatu pemberian bidangkuasa yang jelas di bawah s 311 Kanun itu atau di dalam peruntukan yang lain. Di dalam kes ini, tidak terdapat peruntukan yang jelas di bawah s 311 atau di dalam sebarang peruntukan di dalam Kanun itu yang mengenakan penalti yang sedemikian ke atas pemohon. Tidak boleh dipersoalkan lagi bahawa suatu perintah pembebesan tidak mengenakan sebarang obligasi atau memperuntukkan sebarang hukuman Oleh itu, mahkamah memerintahkan supaya perintah majistret itu berkaitan dengan ikatan jaminan ke atas pemohon diketepikan kerana beliau bukan functus officio.

(2) Permohonan pihak pendakwa raya di bawah s 315 Kanun itu, supaya mahkamah mengeluarkan suatu waran yang memerintahkan supaya pemohon dipenjarakan atau diikat jamin sementara menunggu penyelesaian rayuan itu, dibenarkan dan mahkamah memerintahkan supaya pemohon diikat jamin sebanyak RM1,500 setiap orang dengan dua penjamin tempatan dan jika ingkar, suatu waran akan dikeluarkan untuk memenjarakan pemohon sehingga rayuan terhadap keputusan majistret untuk membebaskan pemohon diselesaikan.

Per curiam

Sebarang undang-undang yang mempunyai kesan keatas kebebasan seseorang individu, sama ada beliau seorang rakyat negara itu atau sebaliknya, mestilah jelas dan nyata sebelum dapat melucutkan hak kebebasannya.]

Penghuni Gua : Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pembaca dan pelajar. Tq

Nota : Untuk makluman pembaca, MLJ ini adalah dokumen awam dan boleh di akses di laman web badan kehakiman dan buku-buku yang serta disemua perpustakaan awam dan universiti. Paparan ini bukan untuk mengaibkan sesiapa tetapi adalah bagi pedoman kepada semua di samping memberi panduan dan sedikit kefahaman undang-undang kepada semua pihak . MLJ adalah sebahagian dari undang-undang yang digunapakai oleh semua pengamal undang-undang. Tq

No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR