FOLLOWERS

Saturday, 1 May 2010

MALAYAN LAW JOURNAL : KES JUVANA MELAKUKAN PEMBUNUHAN / KUASA MEMINDAH KES !


[1996] 5 MLJ 65
Chong Siew Choong v Public Prosecutor
Case Details:

Malaysia HIGH COURT (JOHOR BAHRU) — MISCELLANEOUS CRIMINAL
APPLICATION NO 44–11 OF 1996

Judges ABDUL MALIK ISHAK J

Date 6 MAY 1996
Citation [1996] 5 MLJ 65


Catchwords:

Criminal Procedure — Jurisdiction — Inherent powers to deal summarily with miscellaneous criminal applications — Whether exercisable where there are express provisions of law

Criminal Procedure — Miscellaneous criminal applications — Whether intitulment necessary

Criminal Procedure — Transfer of cases — Application for early trial date before different resident High Court judge — Whether a High Court judge can transfer a criminal trial to or from his own court from or to another resident High Court judge’s court — Courts of Judicature Act 1964 ss 3 & 20

Bahasa Malaysia Summary:

Pada 16 Februari 1995, pemohon telah ditangkap untuk penglibatan yang dikatakan dalam suatu kes pembunuhan dan telah selepas itu ditahan dalam penjara tanpa jaminan sementara menunggu perbicaraan. Pemohon berumur 17 tahun pada waktu penangkapannya dan adalah ditegaskan bahawa penerusan pemenjaraannya akan menyebabkannya bertemu dengan penjenayah-penjenayah yang tidak berhati perut.

Peguam pemohon telah menulis surat kepada mahkamah yang telah diperuntukkan kes itu (‘Mahkamah Tinggi No 1’) untuk memperolehi suatu tarikh perbicaraan awal. Mahkamah telah menasihatkan peguam itu bahawa ia tidak boleh menetapkan tarikh perbicaraan awal tanpa persetujuan penolong pendakwa raya untuk meminda pertuduhan. Pemohon kemudiannya memfailkan permohonan ini di hadapan mahkamah ini (‘Mahkamah Tinggi No 2’) memohon

(i) suatu tarikh perbicaraan awal di Mahkamah Tinggi No 1;

(ii) jika Mahkamah Tinggi No 1 tidak dapat memberi tarikh perbicaraan awal, kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi No 2 untuk memperolehi tarikh perbicaraan awal di situ;

(iii) jika Mahkamah Tinggi No 2 tidak dapat memberi tarikh perbicaraan awal, kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi No 3 untuk memperolehi tarikh perbicaraan awal di situ. Isu di hadapan mahkamah adalah sama ada ianya boleh menceroboh atas kawasan Mahkamah Tinggi No 1 dan sama ada ia mempunyai kuasa untuk memindahkan prosiding kepada Mahkamah Tinggi No 3.

Diputuskan:
Diputuskan, menolak permohonan itu:

(1) Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 (‘Akta itu’) memberikan suatu kuasa mutlak kepada Ketua Hakim untuk mengedarkan urusan-urusan di antara hakim-hakim Mahkamah Tinggi mengikut arahan-arahan am atau khas yang diberinya. Dalam pentafsiran s 20 Akta itu, kesimpulan ternyata adalah bahawa hanya Ketua Hakim boleh mengarahkan hakim Mahkamah Tinggi No 2 (‘J2’) untuk mengambil dan menyelesaikan kes daripada hakim Mahkamah Tinggi No 1 (‘J1’) (lihat ms 71A, F).

(2) Permohonan pelbagai jenayah mesti ditajukkan sama seperti suatu saman pemula (lihat ms 73B); Cheow Chew Khoon (t/a Cathay Hotel) v Abdul Johari bin Abdul Rahman [1995] 1 MLJ 457 diikut.

(3) Kuasa sedia ada Mahkamah Tinggi tidak boleh digunakan untuk menolak atau mengelak peruntukan-peruntukan undang-undang yang nyata dan oleh demikian mahkamah adalah terikat sepenuhnya oleh s 20 Akta itu (lihat ms 73H); Abdul Sali v Najima Begum [1980] Cr LJ 232 (All) diikut.

Penghuni Gua : semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pelajar dan pembaca. Tq

1 comment:

PETA PELAYAR