FOLLOWERS

Wednesday, 15 June 2011

MALAYAN LAW JOURNAL : KEPERLUAN UTAMA HABEAS CORPUS !!!!!!![1993] 1 MLJ 65
Aw Ngoh Leang v Inspector General of Police & Ors
Case Details:

Malaysia SUPREME COURT (KUALA LUMPUR) — CRIMINAL APPEAL NO
05–238–90

Judges HASHIM YEOP A SANI (MALAYA) CJ
HARUN HASHIM SCJ
LC VOHRAH J

Date 8 OCTOBER 1992

Citation [1993] 1 MLJ 65Catchwords:


Constitutional Law — Preventive detention — Application for habeas corpus — Failure to give a detainee the correct number of prescribed forms for making representations — Whether failure resulted in prejudice and injustice — Public Order and Prevention of Crime (Procedure) Rules 1972 r 3(2)
Bahasa Malaysia Summary:


Perayu telah ditahan di bawah Ordinan Darurat (Ketenteraman Awam dan Mencegah Penayah) 1969. Apabila beliau ditahan, hanya satu salinan borang yang ditetapkan untuk membuat bantahan terhadap penahanan itu telah diberikan kepadanya, bertentangan dengan k 3 Kaedah-Kaedah Ketenteraman Awam dan Pencegahan Jenayah (Acara) 1972 (‘Kaedah itu’). Permohonan untuk habeas corpus telah ditolak di dalam Mahkamah Tinggi dan perayu telah membuat rayuan.
Diputuskan:
Diputuskan, membenarkan rayuan itu:

(1) Peruntukan k 3(2) Kaedah itu adalah mandatori kerana ia mehak seseorang yang ditahan tanpa pembicaraan untuk meminta pelepasannya melalui suatu prosedur untuk membuat bantahan yang memerlukan pengisian sekurang-kurangnya dua borang dan satu lagi jika orang yang ditahan itu bertujuan supaya beliau diwakili oleh seorang peguambela di hadapan Lembaga Penasihat. Sebarang keingkaran keperluan mandatori untuk perhak itu akan mentaksahkan suatu perintah penahanan yang telah dibuat walaupun orang yang ditahan itu tidak di.

(2) Maxim de minimis non curat lex (undang-undang tidak mengira perkara yang kecil) yang digunakan oleh hakim yang arif tidak boleh terpakai di dalam kes seperti ini kerana perlanggaran kemandatori tidak boleh dianggap sebagai perkara yang kecil apabila ia melibatkan kebebasan sivil seseorang.]

Penghuni Gua
: Semuga paparan ini memberi menafaat kepada semua pembaca dan pelajar. MLJ adalah dokumen awam. Ia boleh diakses di Laman Web Jabatan Kehakiman Malaysia. Tq

No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR