FOLLOWERS

Friday, 30 January 2009

JOURNAL REVIEW : HALANGAN KEPADA KERJASAMA ANTARA PASUKAN UNTUK MEMBENTUK PASUKAN MEMBENTERAS JENAYAH TERANCANG

SKGP 6013 PERUBAHAN GLOBAL DAN KESELAMATAN

RINGKASAN ESEKUTIF
JOURNAL REVIEW

TAJUK JOURNAL : HALANGAN KEPADA KERJASAMA ANTARA PASUKAN UNTUK MEMBENTUK PASUKAN MEMBENTERAS JENAYAH TERANCANG.

Kajian dari Kanada
Oleh Stephen Schneider
Jabatan Sosiologi dan Kriminology
St Mary’s University, Halifax , Canada , dan
Christine Hurst
School of Criminology , University of Ottawa ,
Canada

Skop Taklimat

Tujuan Pembentangan Kertas Kerja
Hasil Kajian
Implikasi Sebenar
Halangan / Masalah Yang Menyekat Kerjasama Berpasukan
Cadangan Mengatasi
Penutup

KAJIAN KERTAS KERJA

. Mengenal pasti masalah yang timbul dalam menjalankan operasi bersepadu antara
pelbagai jabatan / ajensi
. Kajian melibatkan pelbagai ajensi di Kanada dalam memerangi jenayah terancang.
. Kajian melibatkan tinjauan, dan temuduga di peringkat operasi dan penyeliaan
. Kajian ini bukan sahaja boleh diguna pakai di Kanada tetapi juga boleh diperluaskan
dimana mana negara yang mungkin mempunyai masalah yang sama dalam
menjalankan tindakan bersepadu antara jabatan dalam memerangi jenayah terancang

NEGARA YANG TERAWAL MENJALANKAN TINDAKAN BERSEPADU ANTARA JABATAN

GREAT BRITAIN – 1960 AN – REGIONAL CRIME SQUADS – Mandat – Memerangi jenayah di pelbagai peringkat/kawasan.
AMERIKA SYARIKAT – 1970 an – Berikutan kritikan terhadap pandangan sempit terhadap Suruhanjaya Presiden Dalam Penguatkuasaan Undang2 dan Pentadbiran Keadilan1967. Pada masa kini, Amerika merupakan antara negara yang meneruskan tindakan kerjasama dalam pelbagai ajensi dalam memerangi kegiatan haram (spt dadah, penyelewengan, penyeludupan pendatang tanpa izin dll)
KANADA – 1970 – Criminal Intelligence Service Canada (CISC) – Ditubuhkan untuk memudahkan perkongsian maklumat terhadap jenayah terancang antara Jabatan Penguatkuasa Undang2 di Kanada
Pada masa kini, negara spt Australia , Italy dan UK telah mengambil tindakan yang luarbiasa untuk mengatur dan menggerakkan tindakan kerjasama dengan membentuk institute kebangsaan yang baru dalam menangani jenayah :

AUSTRALIA – Bukan sahaja dengan penubuhan Ajensi Jenayah Kebangsaan – menjurus kepada penglibatan jenayah terancang, malah ia diberi kuasa kepada peringkat Persekutuan dan ajensi penguatkuasa undang2. Pada tahun 2003 Australia mengambil tindakan seterusnya dengan membentuk Suruhanjaya Jenayah Australia iaitu dengan menggabungkan Pihak Berkuasa Jenayah Kebangsaan, Biro Inteligen Jenayah Australia dan Pejabat Kajian Strategi Jenayah .

ITALY – Penubuhan Direzione Investigativa Antimafia dalam pasukan polis menjurus kepada mengumpul maklumat dan menyiasat kumpulan jenayah terancang di peringkat kebangsaan.

UK – Great Britain – skop kepada jenayah terancang diperluaskan dengan menjadikan pasukan jenayah negeri kepada satu Pasukan Jenayah Kebangsaan.

KANADA – 1970 – Criminal Intelligence Service Canada (CISC) telah diwujudkan bagi menguruskan pertukaran maklumat jenayah terancang antara pihak ajensi berkuasa undang2 Kanada.

ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE (RCMP) DAN TINDAKAN BERSEPADU ANTARA JABATAN

- Melibatkan pelbagai jabatan di peringkat persekutuan, negeri, daerah, Jabatan Kastam, Pegawai Cukai, Pendakwaraya, dan Akauntan Forensik (1990)
- 1995 – Projek Wolverine – Menangani masalah persaingan geng motorsikal – melibatkan RCMP, Canada Border Services Agency, US Custom and Border Protection Agency, US Immigration and Custom Enforcement, US Cost Guard, dan polis dari kedua negara

KAEDAH KAJIAN

- Mengedarkan 225 borang soal selidik kepada pelbagai peringkat jabatan didalam RCMP / ajensi yang lain
- 111 dikembalikan (49.3%). 15 daripadanya tidak dapat menjawab soal selidik dengan alasan tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi untuk menjawab soal selidik tersebut. = ini bermakna hanya 96 saja yang dinilai.
- Majoriti responden adalah dari jabatan polis Kanada (peringkat kawasan, daerah, negeri dan persekutuan – 91.7%)
- Daripada jumlah responden , 55.2 % adalah dari RCMP. Yang lain adalah dari jabatan / ajensi yang berlainan yang terlibat dalam operasi bersepadu antara jabatan.
- 74% dari jumlah responden mengatakan mereka pada masa kini dipinjamkan sementara ke bahagian operasi bersepadu
- Lebih dari separuh (53.7%) menjawab mereka dari bahagian pengurusan atau di peringkat pengurusan kanan.
- 35.4% menggambarkan mereka dari bahagian “operasi”
- Lebih 50% dari responden mengatakan mereka mempunyai lebih 25 tahun pengalaman dalam bidang kepolisan, manakala 90% mempunyai sekurang kurangnya 11 tahu pengalaman dalam bidang kepolisan.

3 PERKARA PENTING KAJIAN

KEBERKESANAN KESELURUHAN OPERASI BERSEPADU ANTARA JABATAN
SUMBANGAN PENGLIBATAN ANTARA JABATAN YANG MENYUMBANG KEPADA KEBERKESANAN OPERASI BERSEPADU
MENGENALPASTI JABATAN MANA YANG BENAR2 MENYUMBANG KEPADA KEBERKESANAN OPERASI BERSEPADU ANTARA JABATAN

Hasil Kajian

Terdapat 2 bahagian yang penting hasil kajian yang dijalankan:

1. Majoriti - mengatakan kerjasama berpasukan adalah penting bagi keberkesanan tindakan.
2. Pihak yang tidak berpuashati terutama dari segi penyebaran, perkongsian maklumat, komunikasi dan sumbangan sesama rakan pasukan yang bertindak.

MASALAH YANG DIKENALPASTI SEMASA TINDAKAN BERSEPADU ANTARA JABATAN

ADA JABATAN YANG MENOLAK SEBARANG TINDAKAN KERJASAMA
ADA JABATAN YANG HANYA TERLIBAT DALAM BILANGAN YANG KECIL SAHAJA
TOHMAHAN TENTANG JABATAN YANG CUBA MENGUASAI SEMUA TINDAKAN YANG DIJALANKAN
JABATAN YANG MENGHANTAR MEREKA YANG TIDAK BERKUAALITI
KEKURANGAN PERKONGSIAN MAKLUMAT ANTARA JABATAN
KONFLIK YANG TIMBUL BERIKUTAN MANDAT DAN OBJEKTIF YANG TIDAK SELARAS ANTARA JABATAN YANG TERLIBAT

ANTARA MASALAH LAIN YANG MENYUMBANG KEPADA HALANGAN KERJASAMA OPERASI BERSEPADU

• Kekurangan saluran maklumat risikan tepat, sumber, data asas operasi bersepadu tersebut dan ajensi yang mengetuainya (RCMP) terhadap ajensi lain yang menyertai.
• Halangan teknikal, seperti penggunaan data asas yang berbeza2 oleh ajensi yang terlibat, yang mana mungkin tidak dapat dikongsi oleh lain ajensi
• Sekatan terhadap kemampuan operasi bersepadu untuk berkongsi maklumat berikutan tahap keselamatan yang tinggi terhadap sumber dan risikan, peraturan pihak ketiga, keistimewaan maklumat tersebut dll
• Peningkatan halangan keselamatan yang menyebabkan semakin sedikit maklumat risikan yang dapat dikongsi berikutan kejadian Sept 11 2001 apabila pengganas menyerang Amerika Syarikat.
• Masalah sempadan antara kawasan yang wujud antara ajensi
• Kekurangan polisi yang nyata berkaitan peraturan dibawah maklumat risikan yang mana yang boleh disebarkan oleh operasi bersepadu tersebut.
• Tohmahan yang mengatakan RCMP itu sendiri “lubang hitam risikan”
• Kekurangan komunikasi dan perkongsian maklumat diantara ajensi yang terlibat
• Salah tanggapan dari anggota yang menyertai seperti fungsi risikan, cara maklumat dikawal oleh pihak operasi bersepadu

Halangan2 ini sepatutnya ditempatkan dalam kontek dimana sebahagian pengakaji yang mengambil bahagian memberi isyarat sebagai masalah yang besar: kurangnya semangat bekerjasama, dan gabungan antara ajensi yang terlibat dalam operasi bersepadu. Ada diantara responden menyalahkan RCMP sebagai halangan utama kepada kurangnya penggabungan, perpaduan, dan perkongsian maklumat.

Ada diantara responden yang dikaji mengatakan RCMP dan Operasi bersepadu ini adalah satu perkara yang sama, menandakan betapa ajensi lain yang terlibat tidak berpuashati dengan keadaan yang berlaku ditujukan kepada RCMP sendiri.

Kajian Untuk Merapatkan Jurang Kerjasama Antara Jabatan

Pengumpulan maklumat antara jabatan – analisa, penyebaran dan perkongsian.
Kuantiti dan kualiti perhubungan antara ketua ajensi yang terlibat.
Kepada peringkat mengenalpasti ajensi terlibat yang mempunyai pengetahuan tentang mandat, objektif, keutamaan, dan
Sumbangan antara jabatan untuk meningkatkan penglibatan kerjasama berpasukan

KESIMPULAN

Satu perkara utama yang menghalang penguatkuasaan terhadap jenayah terancang ialah kordinasi dan kerjasama diantara ajensi penguatkuasa, baik diperingkat dalaman atau antarabangsa. Pada masa kini, lebih banyak negara yang mengutamakan kerjasama serantau berikutan penerimaan pelbagai peringkat penguatkuasan terhadap jenayah terancang dan konspirasi pengganas. Semua pihak kini mengakui keberkesanan penguatkuasan menentang jenayah dan ancaman ketenteraman awam memerlukan kerjasama dan kordinasi yang baik antara sesama pengamal yang merentangi sempadan, mandate dan disiplin.

Sejarah yang baru berlaku menunjukkan kekurangan perkongsian maklumat boleh menyebabkan masalah yang besar, yang boleh menghasilkan kesan yang amat dasyat. Akibat persaingan dan kurangnya perkongsian risikan diantara CIA dan FBI telah dikenalpasti sebagai salah satu sebab menyumbang kenapa pihak berkuasa Amerika tidak dapat mengesan, menghalang dan mencegah serangan pengganas pada 11 Sept 2001. Pelbagai kritikan telah dibuat dimana terdapat dua budaya yang berbezaan antara ke dua ajensi ini yang menghalang perkongsian maklumat risikan antara kedua penguatkuasa ini. Washington Post melaporkan bahawa Khalid Almindhar dan Nawaf Alhazmi, keduanya merupakan perampas kapalterbang yang menghentam Pentagon, mula dikesan oleh pihak National Security Agensi (NSA) pada tahun 1999. Selepas 2 tahun berikutnya, NSA, CIA dan FBI masing2 memperolehi maklumat berkaitan penglibatan kedua mereka ini dan kegiatan pengganasnya, tetapi tidak berkongsi maklumat ini sesame mereka. Mahupun memberikan maklumat ini kepada pihak Imigresen. Hasilnya, kedua mereka ini memasuki Amerika tanpa halangan, memberikan mereka peluang untuk melibatkan diri dalam serangan tersebut. Pada bulan March, 2000, CIA mendapati Ahazmi telah sampai di California pada 15 Januari tahun itu. Maklumat itu tidak disampaikan kepada pihak FBI dan tidak juga kepada pihak anti pengganas di San Diego . yang mempunyai maklumat sulit tentang penglibatan Alhazmi dan Almidhar. Maklumat itu tidak dipersoalkan, dan hanya selepas kejadian serangan 11 Sept 2001, pihak FBI mendapati Alhazmi telah memperolehi latihan penerbangan semasa berada di San Diego . Suruhanjaya Kebangsaan terhadap Serangan Pengganas ke atas Amerika Syarikat menjelaskan bagaimana serngan itu mungkin boleh dielakkan atau sekurang kurangnya dipatahkan jika sekiranya terdapat kerjasama dan perkongsian maklumat diantara badan penguatkuasa Amerika dan bahgian Risikan Negara.

Di Kanada, kurangnya kerjasama terhadap perkongsian maklumat diantara RCMP dan Canadian Security Intelligence Service (CSIS) adalah merupakan factor tercetusnya halangan kepada siasatan serangan pengganas yang menjatuhkan kapalterbang Air India yang mendarat di Kanada pada 22 Jun 1985

Pada masa kini, masih terdapat banyak halangan kepada gabungan pelbagai ajensi dalam menjalankan operasi bersepadu. Punca kepada halangan ini adalah pelbagai termasuk halangan teknikal (contoh, data asas yang tidak sama antara ejensi), masalah perundangan, sumber yang terhad, kerahsiaan siasatan, isu kedaulatan negara, kurang kepercayaan berpunca tanggapan rasuah di dalam ajensi yang lain, mandate yang berbeza, dll.

PENUTUP

SEMUA PIHAK PERLU MELIHAT SEJAUH MANA KERJASAMA DAPAT DIPERBAIKI
MENINGKATKAN KERJASAMA BERPASUKAN BERMAKNA PENGHASILAN OPERASI BERSEPADU AKAN LEBIH BAIK
SEMUA PIHAK PERLU BELAJAR DARI KESILAPAN SEJARAH LAMA YANG MENYEBABKAN KEADAAN KESELAMATAN NEGARA TERANCAM1 comment:

PETA PELAYAR