FOLLOWERS

Friday, 6 February 2009

PENGURUSAN KRISIS

DRAF KERTAS KERJA
SKGP 6053 PENGURUSAN KRISIS

1. LDM : INTRODUCTION TO AIRPORT OPERATIONS CRISIS MANAGEMENT (PENGURUSAN KRISIS)


2.What is a CRISIS? “A crisis can be defined as any unplanned event, occurrence or sequence of events that has a specific undesirable consequence” (Wilson Lim Cheng Leong-APSA Paper on Crisis Management & Business Continuity) Dictionary defines CRISIS as – “Decisive moment, time of danger or great difficulty” .

3. CRISIS – Impact on Organization • Kejadian yang berlaku yang memberi kesan negatif terhadap pekerja, produk, perkhidmatan, kewangan dan reputasi organisasi (Barton 1993 - Crisis In Organization) • Kejadian yang boleh menjejaskan reputasi serta menghalang pencapaian keuntungan, pertumbuhan dan kewujudan organisasi (Lerbinger 1997 - Crisis Manager)

4. CRISIS • Kejadian yang memberi kesan terhadap kesahihan organisasi, boleh mengubah misi strategik organisasi dan menjejaskan persepsi atau pandangan orang ramai terhadap prestasi organisasi (Mitroff, Pearson & Harrington 1992 - The Essential Guide To Managing Corporate Crises) .

5. Jenis-Jenis KRISIS • Peringkat Global - Penyakit SARS, Selsema Burung, Dadah, HIV, AIDS, pengganasan (terrorism), kegawatan ekonomi, pencemaran udara (ozone) • Peringkat Negara - Kegawatan Politik, Ekonomi, Letupan Loji Nuklear (Insiden Chernobyl), Pemberontakan LTTE, Chechnya, Kashmir, Palestine, Haiti, Mindanao, Iraq, Acheh, dll.

6. Jenis-Jenis KRISIS • Peringkat Organisasi - Pencemaran produk, penipuan, perubahan peringkat pengurusan, skandal rasuah atau seks, jenayah kolar putih, mogok, tunjuk perasaan, • Peringkat Lapangan Terbang – Pesawat Terhempas, Kemalangan Pesawat, Ugutan Bom, Perampasan Pesawat, Serangan Bersenjata oleh Pengganas di Terminal, Rompakan, Kebakaran, Kemalangan Barang Merbahaya.

7. CRISIS at Airports YEAR AIRPORT CASUALTIES 1972 Tel Aviv 30 killed at Lod Nol Airport. Attackers PLFP/JRA groups 1985 22 killed and 110 injured at Rome and Rome and Vienna Airports. Vienna 1986 Seoul 6 killed and 30 injured at Seoul Airport 1992 Algeria 9 killed and 123 injured. 1994 South 17 injured by car bomb blast at Africa Johannesburg Airport 1996 Spain 35 injured at airport explosion 1996 Pakistan 4 killed and 70 injured at Lahore Airport. 2004 ?

8. Punca-punca KRISIS • Man-Made Disaster - Seringkali di kaitkan dengan malapetaka yang berpunca daripada kesilapan atau kecuaian manusia seperti kebakaran,kerosakan sistem, kegawatan politik, rusuhan, pemberontakan bersenjata, rusuhan, pengganasan, Bio-terrorism, kemalangan, pencemaran • Natural Disaster (Acts of God) – Malapetaka yang berpunca daripada bencana alam seperti banjir, ribut taufan, tanah runtuh, cuaca 8 melampau, letupan gunung berapi, kemarau.

9. Ciri-Ciri KRISIS • Krisis yang berlaku secara tiba-tiba seperti insiden Highland Towers runtuh di Ulu Klang, Selangor, Insiden Rompakan Senjatapi oleh ahli- ahli Kumpulan Al-Maunah,di Kampung Jenalik, Sauk, Kuala Kangsar, kejadian Tanah Runtuh di Lebuhraya PLUS • Krisis yang berlaku dalam persekitaran yang luas dan boleh melepasi sempadan seperti wabak penyakit SARS, Selsema Burung, JE dll.

10. Crisis Management • Pengurusan krisis (Crisis Management) merujuk kepada satu kaedah yang sistematik dan tersusun untuk mengenalpasti dan menangani kejadian kecemasan yang berlaku atau mungkin akan berlaku • Konsep pengurusan krisis ialah menyediakan Pelan Tindakan Kecemasan serta rekabentuk struktur organisasi, memilih pasukan pengurus krisis, mengaudit persekitaran, merangka pelan luar 10 jangka (Contingency planning) dan menguruskan .

11. Pengurusan Krisis • Pelan Kecemasan membolehkan organisasi mengurus krisis dengan cara yang sistematik dan teratur • Proses audit membolehkan organisasi mengesan lebih awal masalah yang berpotensi menjadi krisis yang serius • Proses Pemulihan (recovery) daripada kesan krisis akan dapat mengelak operasi harian terjejas 11 dengan teruk.

12. Kenapa Pengurusan Krisis itu Penting? • Pengurusan krisis yang cekap dan berwibawa berupaya untuk mengurangkan kerosakan pada imej organisasi (damage control) dan boleh memulihkan keadaan (recovery) balik ke asal dalam tempoh masa yang singkat.

13. Sejarah • Tahun 1970an - Industri Penerbangan Awam Antarabangsa berdepan dengan krisis serangan pihak pengganas khasnya daripada PLO. Akibatnya, banyak pesawat komersil dirampas, ada diantaranya telah diletupkan. • Pihak ICAO melalui peruntukan dalam Aerodromes Annex 14, Bab 9, 9.1.1. meminta semua negara perjanji (Contracting States) mewujudkan Pelan Kecemasan Lapangan Terbang (Aerodrome Emergency Plan).

14. Airport Emergency Plan • Pelan Kecemasan Lapangan Terbang menyediakan garispanduan mengenai peranan dan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh setiap organisasi termasuk agensi-agensi sokongan (supporting agencies) dari luar kawasan lapangan terbang yang terlibat dalam menangani kecemasan atau krisis yang berlaku.

15. ICAO Requirement • Annex 14 - AERODROMES - Standard 9.1.14 “The Plan shall contain procedures for periodic testing of the adequacy of the plan and for reviewing the results in order to improve its effectiveness” .

16. Corporate Crisis Management Planning • CMT ini adalah merupakan satu pasukan pengurusan krisis peringkat Ibu Pejabat MAHB • Pengerusi - SGM (Operations) MAHB • Ahli-Ahli – Pengurus-Pengurus Besar MAHB, MASB, Malaysia Airports (Sepang) • Setiausaha – Pengurus Kanan AVSEC/AFRS .

17. Airport Crisis • Kapalterbang Terhempas • Kemalangan Kapalterbang • Ugutan Bom • Perampasan K/terbang • Tindakan Keganasan • Kebakaran • Kemalangan Barang Merbahaya .

18. Matlamat Pengurusan Krisis • Mengurangkan gangguan (disruption) kepada para penumpang • Memulihkan perjalanan operasi lapangan terbang • Mengurangkan jumlah kerugian (loss of revenue) • Menjaga nama baik organisasi dan imej negara (damage control) .

19. Persediaan ANDA? • Baca dan fahami kandungan dokumen Pelan Kecemasan Lapangan Terbang (AEP) KLIA, tanya soalan “what if…?” • Perhatian perlu diberi pada peranan dan tanggungjawab Unit/Bahagian anda dalam AEP KLIA • Buat lawatan ke AOC dan tempat-tempat lain yang disenaraikan sebagai lokasi penting .

20. Peranan ANDA • Bila mendapat maklumat telah berlaku kejadian kecemasan di KLIA, segera ke tempat kejadian. • Ambil tindakan untuk menangani krisis mengikut prosidur kecemasan yang telah ditetapkan • Utamakan nyawa manusia .

21. Bertindak Dengan Betul • Sahkan sumber maklumat (verify source) • Lapur segera kepada pegawai (reporting) • Segera ke lokasi kejadian (respond time) • Salur maklumat penting kepada AOC/EOC • Sediakan Follow Me Vehicles eskot kenderaan kecemasan ke tempat kejadian • Atur petugas kawalan trafik sepanjang laluan ke tempat kejadian • Catit (logged) semua maklumat/insiden penting • Serah laporan kejadian kepada pihak pengurusan .

22. Initiation of Crisis Management • Pegawai Bertugas (AODM) mengaktifkan (activate) Pusat Kawalan Krisis (AOC) KLIA • Hubungi Kumpulan Pengurusan Krisis Lapangan Terbang (Crisis Control Staff) • Pengurusan krisis akan diambilalih oleh Kumpulan Pengurusan Krisis (Crisis Management Team) • Pasukan Pengurusan Krisis peringkat tertinggi ialah Kumpulan Kawalan Pengganasan (Anti-Terrorism Control Committee) .

23. PENGURUSAN KRISIS KLIA • Pengurus Besar Malaysia Airports (Sepang) Sdn Bhd • Ketua Polis KLIA • Ketua Operasi Lapangan Terbang • Pengurus AVSEC • Pengurus AFRS • Wakil-wakil syarikat penerbangan .

24. Ahli-Ahli CMT • Ketua Polis Negara - Pengerusi • Pegawai Kanan Kerajaan Malaysia • Wakil Angkatan Tentera Malaysia • Wakil Semua Kementerian Yang Berkaitan • Wakil Pengurusan Lapangan Terbang • Wakil Syarikat Penerbangan .

25. Ahli-Ahli ATCC • Keahlian Anti-Terrorism Contol Committee (ATCC) adalah seperti yang tertera dalam Arahan No. 18 Majlis Keselamatan Negara (National Security Council) 25
26. Arahan MKN No.18 • Majlis Keselamatan Negara Pengurusan dan Pengendalian Krisis Keganasan .

27. Arahan MKN No.20 • Majlis Keselamatan Negara Dasar Dan Mekanisma Pengurusan Dan Bantuan Bencana Negara .

28. Media • Krisis di lapangan terbang akan mengundang liputan pihak media massa, bukan hanya media tempatan bahkan dari luar negara • Hanya Ketua Pengurusan Krisis atau Pegawai Kanan Organisasi dibenarkan membuat kenyataan akhbar (press releases). • Para pekerja lapangan terbang TIDAK dibenarkan memberi apa-apa maklumat kepada pihak media tanpa kebenaran.


29. Murphy’S Laws “Anything that can go wrong will go wrong” “Left to themselves, things tend to go from bad to worse” Bila krisis berlaku, tidak dapat tidak ianya perlu diuruskan dengan baik. Jika gagal, ia akan memberi kesan yang negatif pada imej organisasi dan juga negara.

30. Objective Of Crisis Management • To bring about the successful termination of the incident with minimum lost of life or damage to property .

No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR