FOLLOWERS

Saturday, 29 August 2009

JUDICIAL EVALUATION OF CIRCUMSTANTIAL EVIDNCE


Penilaian kehakiman
Keterangan berdasarkan keadaan
(Judicial Evalution of Circumstantial Evidence).Nota : Kuliah lama PG yang ada dalam simpanan. Ia adalah juga catatan tambahan yang dibuat oleh seorang yang amat dedikasi di dalam kelas kami . Setinggi terima kaseh kepada Che Zaimani yang begitu rajin dalam membantu kami dahulu. Kepada semua pelayar blog ini, semuga dengan paparan ini, ianya akan memberi menafaat kepada semua dalam memahami secara ringkas mengenai Sistem keadilan Jenayah Di Malaysia. Tq

Pendekatan keputusan kes-kes di England sekian lama di jadikan set prinsip peraturan dan di akui (settles laws). Perkara ini diterima oleh mahkamah di Malaysia, Singgapore, India dan juga Sri Langka.

Kes yang mengepalai adalah R v Exall (1866) 4 F &F 992 yang menyatakan

“telah dikatakan keterangan berdasarkan keadaan adalah satu rantaian , dan setiap cebisan keterangan mestilah dihubung kepada rantaian berkenaan. Jika salah salah satu rantai tersebut tidak bercantum maka rantaian akan terputus. Tali yang lebih banyak adalah cukup kekuatan untuk menerima beban. Bagitu juga keterangan berdasarkan keadaan adalah hasil kombinasi dari keadaan-keadaan apabila dikumpulkan akan menerbitkan satu kesimpulan tertuduh bersalah.”.

Pada kes di India, Gambhir V State of Maharashtra [1982] 2 SCC 351 Mahkamah Agong menyatakan untuk menerima keterangan berdasarkan keadaan mahkamah hendaklah berpuas hati kepadaa 3 ujian :

i. Keterangan berdasarkan keadaan di mana inferen kesalahan hendak dibuat mestilah terbentuk dengan kuat dan kukuh ( cogently and firmly established ).
ii. Keterangan berdasarkan keadaan tersebut mestilah mempunyai kecenderungan pasti , tiada kesilapan menunjukkan kearah kesalahan tertuduh.
iii. Keterangan berdasarkan keadaan tersebut apabila dikumpulkan , sepatutnya membentuk satu rantaian lengkap dan tiada pilihan untuk dibuat kesimpulan, berdasarkan kepada kemungkinan manusia biasa, jenayah telah dilakukan oleh tertuduh dan bukan orang lain.

Nota : Kekukuhan keterangan berdasarkan keadaan biasanya datang dari beberapa keterangan berdasarkan keadaan yang konsisten (selaras) di mana semuanya menunjuk satu kesimpulan di mana setelah ditimbang semua keterangan berdasarkan keadaan itu mahkamah menentukan kesalahan tertuduh.( ianya mestilah konsistant dengan kesalahan tertuduh ).

Seksen 6 dan 5 adalah dirujuk kepada keterangan berdasarkan keadaan dan seksen 6 hingga 16 adalah contoh terkemuka mengenai keterangan berdasarkan keadaan.

Penghuni Gua : SEmuga semua pelayar dan pelajar mendapat menafaat dari nota kuliah undang-undang ini. Bacaan tambahan adalah perlu kepada semua pelajar kerana ini hanya nata ringkas.

No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR