FOLLOWERS

Thursday, 25 June 2009

ADAKAH PERLEMBAGAAN MALAYSIA UNGGUL ?


Nota : Kuliah lama PG yang ada dalam simpanan. Ia adalah juga catatan tambahan yang dibuat oleh seorang yang amat dedikasi di dalam kelas kami . Setinggi terima kaseh kepada Che Zaimani yang begitu rajin dalam membantu kami dahulu. Kepada semua pelayar blog ini, semuga dengan paparan ini, ianya akan memberi menafaat kepada semua dalam memahami secara ringkas mengenai Sistem keadilan Jenayah Di Malaysia. Tq


Perlembagaan adalah Unggul (supreme).


1. Sejarah – keputusan untuk memilih perlembagaan sebagai terunggul adalah dari keputusan politik. Semasa pembentukan , keunggulan boleh dipilih dari bentuk berikut:

i. Keunggulan Parlimen seperti di UK,New Zealand.
ii. Keunggulan Eksekutif – seperti Brunai.
iii. Keunggulan Perlembagaan – USA,Perancis,India,Malaysia.
iv. Keunggulan Syariah –beberapa negara arab.

2. Apabila keunggulan Perlembagaan dipilih ianya merupakan dokumen yang terkadung peraturan dan pemerintahan sebuah negara.Kebebasan rakyat dan proses undang-undang. Menyatakan kuasa,skop dan tatacara parlimen. Semua perlembagaan adalah berniat sebagai undang-undang tertinggi dan tidak senang di pinda.

3. Perlembagaan adalah terunggul di Malaysia.

Ini disahkan melalui dua peruntukan berikut :

Artikel 4 - Perlembagaan adalah undang-undang tetinggi.

Artikel 162(6) – semua undang-undang hendaklah diubah suai mengikut peruntukan perlembagaan.

4. Kritik/kelemahan.

Walaupun perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi. Parlimen diberi kuasa yang tidak terbatas. Parlimen boleh untuk membentaras subversif dan darurat membatalkan semua hak asasi yang diuntukan oleh perlembagaan.

Artikel 149 –hak kebebasan tidak terpakai untuk membenteras subvesif. Undang-undang terbentuk dibawahnya seperti ISA,RRA,ADB (langkah pencegahan khas)

Artikel 150(6) -darurat. Hak kebebasan asasi tidak terpakai semasa darurat.

5. Pengecualian

Artikel 150 (6a).

Walaupun semasa darurat di istiharkan Parlimen tidak mempunyai kuasa dalam hal undang-undang islam,agama,adat melayu,kewarganegaraan atau bahasa termasuk Sabah Serawak.

6. Perlembagaan telah membahagi kuasa tertentu kepada persukutuan dan kerajaan negeri.

Artikel 74,77 jadual kesembilan.

Senarai pertama – kuasa kepada kerajaan persekutuan.

Senarai kedua – kuasa kepada kerajaan negeri.

Senarai ketiga – kuasa persekutuan dan negeri.

Dua lagi senarai tambahan adalah untuk Sabah dan Serawak.

7. Kritik/kelemahan.

Walaupun kuasa telahpun dibahagi demikian ,Parlimen boleh masuk campur dalam keadaaan berikut.

i. Semasa darurat -Artikel 150(4-6)

150(4) – Kuasa persekutuan meliputi apa-apa bidang perundangan kerajaan negeri.

150(5) – Parlimen boleh membuat apa-apa undang-undang berkait dengan darurat.

150(6) – undang-undang yang diluluskan tidak boleh terbatal kerana bercanggah dengan perlembagaan.

8. . Definisi darurat.

Darurat telah diberi definisi yang luas iaitu termasuklah bencana alam,banjir dan sebagainya. Ini bermakna Parlimen juga mempunyai kuasa semasa keadaan lain.

iii. Parlimen masih mempunyai kuasa membuat undang-undang dalam senarai 2 jadual keseimbilan kerajaan negeri.

9. Artikel 76 – Parlimen boleh membuat undang hanya berkait dengan triti,perjanjian atau konvensyen persekutuan dan apabila diminta oleh kerajaan negeri. Contoh undang-undang dibuat adalah Kanun Tanah Negara dan Akta Kerajaan Tempatan.


10. . Pindaan perlembagaan boleh dibuat tanpa rundingan dengan negeri-negeri.

Keputusan dapat dilihat dalam kes Kerajaan Kelantan V Kerajaan Persukutuan (1963) di mana kerajaan Kelantan membantah kemasukan Sabah dan Serawak oleh kerana tiada rundingan dibuat dengan kerajaan negeri. Mahkamah memutuskan tidak ada peruntukan perlembaan memerlukan berbuat demikian.

11. Perlembagaan adalah unggul kerana menyediakan hak asasi seperti berikut :

Artikel 5 –kebebasan diri.
Artikel 6 – slavery/force labour.
Artikel 7 –perlindungan dari undang-undang jenayah.
Artikel 8 –hak samarata mengikut undang-undang.
Artikel 9 –kebebasan bergerak.
Artikel 10 – kebebasan bercakap,berhimpun,menubuh persatuan.
Artikel 11 – kebebasan berugama.
Artikel 12 –hak berkenaan pelajaran dan pendidikan.
Artikel 13 – hak terhadap harta.

12. Hak asasi ini tidak boleh dilanggari dengan undang-undang biasa. Contoh kes di mana hak asasi ini dilanggari adalah :

P V. Datuk Harun Hj. Idris (1972) 2 MLJ 116

Kes sabjek ditukarkan dari Mahkamah Sesysen ke Mahkamah tinggi oleh DPP. Beliau mendakwa ianya bertentangan dengan artikel 8 kerana DPP tidak mempunyai kuasa demikian di bawah seksen 418 KAJ. (nota undang-udang ini telah dipinda)

Assa Singh V MB Johore (1969) 2 MLJ30.

Sabjek telah dibuang daerah oleh Menteri Besar Johor di bawah RRE. Sabjek menyatakan beliau tidak diberitahu sebab tangkapan dan pembuangannya itu tidak selaras dengan artikel 5 dan 9 perlembagaan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh Negeri Johor adalah tidak sah. Diputuskan RRE Johor tersebut bertentangan dengan perlembagaan (nota perlembagaan telah di pinda- artikel 151 ).

Aminah Vs Supt, of Prison (1968) 1 MLJ 92.

Selangor Pilot (1977) 1 MLJ 133.

Selangor Pilot menjalankan perkhidmatan dengan perlabuhan Klang. Walaubagaimana pun dengan pindaan kepada Akta Pihak Berkuasa perlabuhan mereka tidak boleh lagi menjalankan perniagaan dan merosakan perniagaan mereka pada masa hadapan. Perkara ini bertentangan dengan artikel 13 perlembagaan.Permohonan dibenarkan.

Malaysian Bar V Gov.Malaysia (1986) 2 MLJ 225.

Seksen 46(a)(1) Legal Profession Act adalah ultravires dan melanggar artikel 10. Mahkamah telah putuskan ia tidak melanggar artikel 10.

12. Kritik/kelemahan.

i. Hak asasi ini tidak terpakai apabila untuk membenteras subvesif mengikut artikel 149.
ii. Hak asasi tidak terpakai apabila darurat di istiharkan mengikut artikel 150(5).
iii. Peruntukan hak asasi itu sendiri membataskan kepada beberapa syarat. Contohnya kebebasan berugama artikel 11(5) tidak membenarkan apa-apa yang berlawanan dengan ketenteraman awam,kesihatan atau akhlak. Kebebasan berhimpun artikel 10(2) tertakluk kepada kepentingan keselamatan dan ketenteraman.
iv. Hak asasi yang diberi boleh dipinda atau dimansuh oleh parlimen dengan mendapat sokongan 2/3 melalui artikel 159(3).
v. Perlembagaan menyediakan peruntukan judicial review melalui peruntukan artikel 121 dan 128.

15. Judicial review yang dibuat adalah bertujuan untuk melihat ianya berasaskan perlembagaan.(kandungan undang-undang diluluskan oleh parlimen bercanggah dengan perlembagaan)

Contoh-contoh judicial review dibuat adalah :

Surinder Singh Kanda V The Federation (1962).

P.P V Datuk Harun (1977).

Teh Chen Poh V PP (1979).

16. Kritik/kelamahan.

Judicial review adalah sukar dilakukan kerana:

i. Judicial review tidak boleh digunakan untuk membenteras subvesif artikel 149.
ii. Judicial review tidak boleh dipakai semasa darurat artikel 150.
iii. Parlimen mempunyai kuasa untuk meminda perlembagaan dan undang-undang yang tidak selaras dengan perlembagaan( artikel 159). Contohnya Mahan Singh V. PP.
iv. Ouster Clauses – banyak peruntukan/istilah/ayat dalam undang-undang digunakan untuk menghindarkan judicial review.
vi. Perlembagaan adalah unggul kerana undang-undang tidak boleh dibuat dan dipinda dengan cara biasa. Kandungan ini terdapat pada artikel 159 dan 161E.

17. Terdapat 4 prosedur yang dilakukan.

i. Simple majority ahli dewan yang hadir dikedua-dua dewan dan diizinkan oleh YDPA ( artikel 159(4) ).
ii. 2/3 majoriti ahli keseluruhan kedua-dua dewan bersangkut dengan hak asasi ( artikel 159 (3) ).
iii. 2/3 majoriti kedua-dua ahli dewan dengan keizinan YDPN Sabah dan Serawak.(native law)
iv. 2/3 majoriti kedua-dua ahli dewan dengan keizinan YDPA dan Majlis Raja-Raja. (keistemewaan raja dan orang melayu, agama islam, bahasa dan kewarganegaraan.

18. Kritik/kelemahan.

i. Prosedur ini boleh dipinda oleh Parlimen.

vii. Perlembagaan adalah unggul kerana walaupun semasa darurat perkara bersangkut dengan undang-undang islam,agama,bahasa,adat,bumiputera tidak boleh disentuh.(artikel 150(6a) ).

Contohnya dalam kes Teh Cheng Poh V PP (1979) 1 MLJ 50.

19. Kritik/kelemahan.

Walaupun parlimen tidak boleh masuk campur dalam perkara di atas, apa-apa ordinan yang dibuat semasa darurat tidak boleh dibuat judicial review.

20. Kesimpulan.

Pada segi teori Perlembagaan unggul tetapi dari segi praktikal parlimen mempunyai kuasa yang tidak terbatas (almost all powerful). Parlimen tidak mempunyai kuasa penoh dalam hal keistemewaan raja-raja (artikel 38 ), perkara berkait hak asasi yang perlu mendapat persetujuan majlis raja-raja (artikel 159(5) ) dan soal undang-undang islam,bumiputera (artikel 150(5). Dalam perkara lain Parlimen mempunyai kuasa hampir sepenohnya. Dengan kedudukan majoriti kerusi kerajaan di Malaysia sekarang sebarang pindaan undang-undang boleh dibuat tanpa sebarang masalah.

No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR