FOLLOWERS

Sunday, 7 June 2009

SISTEM KEADILAN JENAYAH : STRUKTUR MAHKAMAH


Nota : Nota kuliah-kuliah lama undang-undang PG ( 2002 ) . Mungkin berguna kepada pelayar dan pelajar.


Sistem Keadilan Jenayah
Struktur Mahkamah.


1. Pembentukan Mahkamah.

Pembentukan Mahkamah adalah dibawah perlembagaan dibawah artikel 121

121. Judicial power of the Federation

(1) There shall be two High Courts of co-ordinate jurisdiction and status, namely -
(a) one in the States of Malaya, which shall be known as the High Court in Malaya and shall have its principal registry in Kuala Lumpur; and
(b) one in the States of Sabah and Sarawak, which shall be known as the High Court in Sabah and Sarawak and shall have its principal registry at such place in the States of Sabah and Sarawak as the Yang di-Pertuan Agong may determine;
(c) (Repealed) ,
and such inferior courts as may be provided by federal law; and the High Courts and inferior courts shall have such jurisdiction and powers as may be conferred by or under federal law.
(1a) The courts referred to in Clause (1) shall have no jurisdiction in respect of any matter within the jurisdiction of the Syariah courts.
(1b) There shall be a court which shall be known as the Mahkamah Rayuan (Court of Appeal) and shall have its principal registry in Kuala Lumpur, and the Court of Appeal shall have the following jurisdiction, that is to say:
(a) jurisdiction to determine appeals from decisions of a High Court or a judge thereof (except decisions of a High Court given by a registrar or other officer of the Court and appealable under federal law to a judge of the Court); and
(b) such other jurisdiction as may be conferred by or under federal law.

(2) There shall be a court which shall be known as the Mahkamah Persekutuan (Federal Court) and shall have its principal registry in Kuala Lumpur, and the Federal Court shall have the following jurisdiction, that is to say:
(a) jurisdiction to determine appeals from decisions of the Court of Appeal, of the High Court or a judge thereof;
(b) such original or consultative jurisdiction as is specified in Articles 128 and 130; and
(c) such other jurisdiction as may be conferred by or under federal law.

(3) Subject to any limitations imposed by or under federal law, any order, decree, judgment or process of the courts referred to in Clause (1) or of any judge thereof shall (so far as its nature permits) have full force and effect according to its tenor throughout the Federation, and may be executed or enforced in any part of the Federation accordingly; and federal law may provide for courts in one part of the Federation or their officers to act in aid of courts in another part.

(4) In determining where the principal registry of the High Court in Sabah and Sarawak is to be, the Yang di-Pertuan Agong shall act on the advice of the Prime Minister, who shall consult the Chief Ministers of the States of Sabah and Sarawak and the Chief Judge of the High Court.

5. Keseluruhan Mahkamah Jenayah boleh gambarkan seperti gambarajah berikut :Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Rayuan
Mahkamah Tinggi
Mahkamah Rendah(Mah.Magistrate/Session
Sabah/Sarawak
Semenanjung


Artikel yang berkaitan penubuhannya :
Artikel 121(2)
Artikel 121(1)(1b)
Artikel 121(1)


6. Mahkamah lain yang dibentuk untuk tujuan tertentu.

Mahkamah untuk kanak-kanak (Court For Children).
Mahkamah Adat.
Mahkamah Syariah.
Mahkamah Khas.

7. Pentadbiran Mahkamah.

Pentadbiran Mahkamah adalah dibawah Akta Mahkamah Kehakiman,1964 dan Akta Mahkamah Rendah,1948. Mahkamah rendah termasuklah mahkamah Session, Mahkamah Magistrate dan Mahkamah penghulu.

8. Mahkamah hendaklah terbuka kepada awam. Perkara ini terdapat dibawah seksen 7 CPC. Peruntukan yang sama terdapat dibawah seksen 101 Akta Mahkamah Rendah.

101. Powers of the court in relation to hearings in camera, etc.

(1) The place in which any court is held for the purpose of trying any cause or matter, civil or criminal, or holding any inquiry, shall be deemed an open and public court to which the public generally may have access:
Provided that the court shall have power to hear any matter or proceeding or any part thereof in camera if the court is satisfied that it is expedient in the interests of justice, public safety, public security or propriety, or for other sufficient reason so to do.
(2) A court may at any time order that no person shall publish the name, address or photograph of any witness in any matter or proceeding or any part thereof tried or held or to be tried or held before it, or any evidence or any other thing likely to lead to the identification of any such witness; and any person who acts in contravention of any such order shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both.

9. Mengikut seksen diatas mahkamah boleh mengarahkan pembicaraan dibuat ` in camera` untuk kepentingan keadilan, keselamatan awam, atau sebab lain atas lain yang mengcukupi. Mahkamah juga boleh mengeluarkan arahan butir-butir pengenalan seseorang tidak disiarkan.


10. Ringkasan bidang kuasa mahkamah

10.1 Mahkamah Persekutuan
. Undang-undang:Artikel 121,Perlembagaan

. Kuasa jenayah : Mendengar rayuan dari mahkamah Rayaun

. Kuasa sivilMendengar rayuan dari mahkamah Rayuan.

. catitan: Hanya satu mahkamah rayuan.Tujuan asal dibawah perlembagaan adalah untuk menyelesaikan pertikaian negeri (atikel 128).Persoalan samada undang-undang oleh Parlimen dan Negeri Sah (artikel 128)

10.1 Mahkamah Rayuan

. Perlembagaan artikel 121 dan Akta Mahkamah Kehakiman

. Mendengar rayuan mahkamah tinggi dan juga perkara dibawah bidang kuasa mah. tinggi

.Sama.Perkara yang tidak boleh dirayu apabila jumlah kurang RM250,000. Penghakiman dengan persetujuan pihak-pihak atau berhubung dengan kos saja.

. Hanya terdapat satu saja mahkamah rayuan

10.3. Mahkamah Tinggi

. Akta Mahkamah kehakiman

. Apa-apa perkara kecuali dalam bidang kuasa asal mahkamah persekutuan dan Mendengar rayuan mah. Rendah

. Sama. Dan juga apa-apa perkara lain yang tidak boleh di dengar oleh Mah. Session iaitu harta tak alih, injuksi,penguatkuasa amanah,penjagaan kanak-kanak,kesahihan perkahwinan

. Terdapat dua mahkamah tinggi iaitu di semenanjung dan Sabah Serawak. Mah. Tinggi mempunyai kuasa semakan terdapat mah. Rendah.

10.4. Mahkamah Sesyen

. Akta Mahkamah Rendah, 1948

. Semua kesalahan kecuali hukuman mati

. Jumlah dan ganti rugi tidak melebihi RM 250,000. Guaman tidak boleh berkait dengan harta tak alih, injuksi, penguatkuasa amanah, penjagaan kanak-kanak, kesahihan perkahwinan

10.5. Mahkamah magistrate

. Akta Mahkamah Rendah

. Magistrate kelas pertama – Penjara tidak lebih 5 tahun atau denda tidak lebih 10ribu.Kuasa penoh jika terdapat kesalahan lepas atau di peruntukan oleh undan-undang. Magistrate kelas kedua adalah penjara tidak lebih 6 bln dan denda tidak lebih 1 ribu.

. Kelas pertama- penjara tidak lebih 10 tahun dan denda saja. Mendengar rayuan mah. Penghulu.

10.6 Mahkamah penghulu

. Akta Mahkamah Rendah

. Denda tidak lebih dari RM 25/-.

. Tertuduh boleh memilih untuk dibicara oleh Mah. Magistrate

10.7. Mahkamah untuk kanak-kanak

. Akta Kanak-kanak, 2001

. Denda, ikat jamin berkelakuan baik dan menghantar ke sekolah pemulihan.Rotan ringan tidak lebih dari 10 sebatan.Denda kepada penjaga tidak lebih 5 ribu ringgit dan ikat jamin.

. Hanya untuk kanak-kanak tidak lebih umur 18 tahun.

10.8. Mahkamah Adat

. Enekmen Mahkamah adapt (sabah) dan Ord.Mahkamah Adat( Serawak)

. Terdapat di Sabah dan Serawak saja dan melibatkan perlanggaran adapt.


10.9 . Mahkamah pekerjaaan yang terbahagi kepada.Mah. Buruh dan Mah Perusahaan.

i. Mahkamah Buruh

. Akta Kerja, 1955

. Melanggar kontrak pekerjaan tidak lebih RM 5,000/-.dan Pelanggaran Akta .

ii. Mahkamah Perusahaan

. Akta Perhubungan Perusahaan,1967

. Perlanggaran peruntukan akta.

iii. Mahkamah Khas
. Artikel 183 Perlembagaan.
. Apa-apa dakwaan terhadap Agong dan Raja.
. Kelulusan peguam Negara.
. Keputusan Mah. Khas tidak boleh dirayu.

iv. Mahkamah Syariah
. Artikel 121(1A) Perlembagaan
. Perlangaran undang-undang syariah melibatkan orang islam
PENGHUNI GUA

No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR