FOLLOWERS

Tuesday, 6 October 2009

MALAYSIA LAW JOURNAL : MASA REHAT PERLU BEKERJA? CASE LAW ![1996] 1 MLJ 174 -

Malayan Commercial Banks Association & Anor v Association of Bank Officers, Peninsular Malaysia & Anor
[1996] 1 MLJ 174
Malayan Commercial Banks Association & Anor v Association of Bank Officers, Peninsular Malaysia & Anor

Case Details:

Malaysia COURT OF APPEAL (KUALA LUMPUR) — CIVIL APPEAL NO
W–04–2–95

Judges NH CHAN JCA
KC VOHRAH J
MOHD NOOR AHMAD J

Date 23 AUGUST 1995

Citation [1996] 1 MLJ 174
Catchwords:Labour Law — Employment — Employees — Bank employees — Whether could be required to work on rest day — Employment Act 1955 s 60A(2)(f) — Industrial Relations Act 1967 s 2
Words and Phrases — ‘Essential service’ — Industrial Relations Act 1967 s 2

Facts:

This appeal involved only one question of law, ie whether a bank employee could be required by his employer to work on a rest day, under the Employment Act 1955.

Bahasa Malaysia Summary:

Rayuan ini hanya melibatkan satu soalan undang-undang, iaitu sama ada seorang pekerja di bank boleh dikehendaki oleh majikannya untuk berkerja pada hari rehat, di bawah Akta Pekerjaan 1955.

Diputuskan:
Diputuskan, membenarkan rayuan itu:

(1) Di bawah s 60A(2)(f) Akta Pekerjaan 1955, seorang pekerja boleh dikehendaki untuk bekerja pada hari rehat jika terdapat kerja yang harus dibuat olehnya dalam sebarang ‘perkhidmatan penting’ seperti yang ditakrifkan dalam Akta Perhubungan Industri 1967 (lihat ms 175I–176A).

(2) Menurut s 2 Akta Perhubungan Industri 1967, ‘perkhidmatan penting’ telah ditakrifkan sebagai ‘sebarang perkhidmatan yang dinyatakan dalam Senarai’. Dalam Senarai tersebut, perkhidmatan bank merupakan satu daripada perkhidmatan penting yang telah dinyatakan (lihat ms 176).

(3) Oleh kerana kerja yang harus dibuat oleh seorang pekerja bank ialah suatu perkhidmatan penting sebagaimana yang telah ditakrifkan oleh Akta Perhubungan Industri 1967, adalah jelas bahawa di bawah s 60A(2)(f) Akta Pekerjaan 1955, seseorang pekerja bank boleh diperlukan oleh majikannya untuk bekerja pada hari rehat (lihat ms 177B).]

Penghuni Gua : Semuga dengan paparan ini semua pembaca dan pelajar memperolehi sesuatu menafaat darinya.

No comments:

Post a Comment

PETA PELAYAR